Kraskowo

 

Sołtys:

Mieczysława Taube

 

Rada Sołecka:

1. Agnieszka Brewczak

2. Katarzyna Rożak

3. Jan Lewicki

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1027 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości Kraskowo i Gardyny Leśniczówka.

Liczba zamieszkujących sołectwo Kraskowo

Miejscowość Kraskowo zamieszkuje 95 osoby, w tym:
osoby dorosłe: 70
nieletni: 25
kobiety: 54
mężczyźni: 41

Miejscowość Gardyny Leśniczówka zamieszkuje 37 osób, w tym:
osoby dorosłe: 31
nieletni: 6
kobiety:18
mężczyźni: 19

dane według stanu na wrzesień 2018r.