Budowa nowego przedszkola

NOWE PRZEDSZKOLE W MŁYNARACH

 
Informacje

    Nowy budynek przedszkola mieści się przy ul. Polnej w Młynarach, nieopodal istniejącego kompleksu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego. Obok nowego budynku przedszkola na działce nr 97 znajduje się przynależny plac zabaw. W II etapie inwestycji planuje się także budowę parkingu na działce nr 95 na łącznie 35 miejsc postojowych.

W nowo wybudowanym, dwukondygnacyjnym budynku o powierzchni użytkowej 509,17 m2 i kubaturze 3877 m3 utworzone zostały 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w ramach których funkcjonować będzie łącznie do 100 miejsc wychowania przedszkolnego. Przedszkole wyposażone jest w samodzielne pomieszczenia m.in. kuchnię, szatnię, stołówkę, gabinet logopedy i psychologa.

Budynek zaprojektowany został w sposób przyjazny dla środowiska. Podstawowym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, która zasilana jest m.in. przez ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 'Przemysłówka 03' w Elblągu

Na budowę przedszkola w Młynarach uzyskano dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej, w wysokości 759 900,00 zł. Na prace budowlane zawarto umowę na kwotę 3 640 981,12 zł.

 

31.08.2019 r.

Uroczyste otwarcie przedszkola

Zdjęcia z postępu realizacji prac


21.06.2019 r.

 


18.03.2019 r.

 

 


26.02.2019 r.

 


12.02.2019 r.

 


08.01.2019 r.


 

19.11.2018 r.

 


30.10.2018 r.

 


12.10.2018 r.

Położono strop na całym budynku

 


04.10.2018 r.

 


25.09.2018 r.

 


17.09.2018 r.

 


10.09.2018 r.

 


05.09.2018 r.

 


04.09.2018 r.

 


28.08.2018 r.

Realizacja zadania przebiega planowo zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacyjnym.

Dotychczas wykonano stan zerowy budynku i przyłącza sanitarne. Trwają prace związane z wykonaniem wymiennika gruntowego tzw. dolnego źródła, które zasilać będzie węzeł cieplny z gruntową pompą ciepła. 

Wymiennik gruntowy działa w ten sposób, że w głęboko położonych warstwach gruntu gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. W wykonywanych odwiertach o głębokości 100 m umieszczane są sondy pionowe zwane pionowym kolektorem gruntowym, które wykorzystywać będą ciepło pochodzące z gruntu. Moc cieplna jednostki, która zostanie zainstalowana w budynku przedszkola wynosi ok 50 kW. Zabezpieczać będzie potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Takie źródło ciepła to niezawodna, ekologiczna i energooszczędna forma ogrzewania o niezwykle długim okresie działania. Jest to pierwsze tego rodzaju odnawialne źródło ciepła w Młynarach. Realizowana inwestycja czyni budynek przedszkola najnowocześniejszym w regionie.


 

14.08.2018 r.


 

08.08.2018 r.


 

01.08.2018 r.


 

26.07.2018 r.


 

20.07.2018 r.


 

16.07.2018 r.