Ojcowa Wola

Sołtys:   

Zbigniew Karulewski

 

Rada Sołecka:

1. Ewa Październik

2. Teresa Maciuszonek

3. Renata Gębczyk


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 539 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Ojcowa Wola, Kobyliny.

Liczba zamieszkujących sołectwo Ojcowa Wola

Miejscowość Ojcowa Wola zamieszkuje 38 osób, w tym:
osoby dorosłe: 26
nieletni: 12
kobiety: 21
mężczyźni: 17

Miejscowość Kobyliny zamieszkuje 47 osób, w tym:
osoby dorosłe: 37
nieletni: 10
kobiety: 24
mężczyźni: 23

 dane według stanu na marzec 2015r.