PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach informuje o realizacji Programu PFRON

Gmina Młynary przystąpiła do realizacji Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W ramach Programu zaplanowano wsparcie rzeczowe w postaci paczek medycznych dla osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

Program jest skierowany do osób w wieku powyżej 16 roku życia posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mieszkających na terenie Gminy Młynary.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych przyznawane będzie na podstawie karty zgłoszenia z załączoną kopią aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym.

W przypadku gdy w rodzinie jest więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, rodzina otrzyma pomoc w postaci jednej paczki medycznej.

Karty zgłoszenia można pobrać i złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarach

w od poniedziałku do piątku godzinach 7.30 - 15.30

w terminie do 10 grudnia 2021r

Program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach do 31.12.2021 r.

Programem zostanie objętych 200 osóbdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje dotyczących udziału w programie można uzyskać

pod numerami telefonu: 55 248 63 74, 55 248 67 20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kierownik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              w Młynarach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr Jadwiga Piekarska

 

 

Załączone pliki: