O Ośrodku

Struktura organizacyjna MGOPS w Młynarach    

 Struktura MGOPS w Młynarach.pdf


Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w godzinach 7.30-12.30. W nagłych przypadkach interesanci przyjmowani są niezwłocznie.

 

Kierownik M-GOPS w Młynarach

mgr Jadwiga Piekarska