Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Przeznaczenie nieruchomości w Miejsciowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego można sprawdzić klikająć tutaj

 

Planowanie i gospodarka przestrzenna w gminie, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

            Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary – uchwalone uchwałą nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia  29 września 2015 r.

            Ponadto teren Miasta i Gminy Młynary objęty jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Na terenie miasta i gminy Młynary obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. dla każdego obrębu geodezyjnego obowiązuje jeden plan, z wyjątkiem obrębów geodezyjnych Kurowo Braniewskie, Nowe Monasterzysko oraz miasta Młynary, w granicach których nastąpiły częściowe zmiany planów.

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-86/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Błudowo w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn.  09.12 2004 r. pod poz. 2093).
 2. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-87/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bronikowo w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12 2004 r. pod poz. 2094).
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-88/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Janiki Pasłęckie w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12 2004 r. pod poz. 2095)
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-89/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karszewo w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12 2004 r. pod poz. 2096).
 5. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-90/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasinek w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12 2004 r. pod poz. 2097).
 6. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-91/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12 2004 r. pod poz. 2098).
 7. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXIII/121/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kurowo Braniewskie w gminie Młynary (Dz. U. Nr 7 z dn.15.01.2009r. pod poz. 193).
 8. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-92/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraskowo w gminie Młynary (Dz. U. Nr 170 z dn. 09.12.2004 r. pod poz. 2099).
 9. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-93/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwietnik w gminie Młynary (Dz. U. Nr 171 z dn. 10.12.2004 r. pod poz. 2101).
 10.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-94/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młynarska Wola w gminie Młynary (Dz. U. Nr 171 z dn. 10.12.2004 r. pod poz. 2102).
 11.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-95/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary (Dz. U. Nr 171 z dn. 10.12.2004 r. pod poz. 2103).
 12.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXIII/122/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Monasterzysko w gminie Młynary (Dz. U. Nr 53 z dn. 18.05.2009 r. pod poz. 833).
 13.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-96/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola w gminie Młynary (Dz. U. Nr 171 z dn. 10.12.2004 r. pod poz. 2104).
 14.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-97/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płonne w gminie Młynary (Dz. U. Nr 172 z dn.13.12.2004r. pod poz. 2105).
 15.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-98/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze w gminie Młynary (Dz. U. Nr 172 z dn.13.12.2004r. pod poz. 2106).
 16.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-99/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy w gminie Młynary (Dz. U. Nr 172 z dn.13.12.2004r. pod poz. 2107).
 17.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXVIII/170/2017 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sąpy w gminie Młynary (Dz. U z dn.03.04.2017r. pod poz. 1462).
 18.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-100/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokolnik w gminie Młynary (Dz.U. Nr 172 z dn.13.12 2004r. pod poz. 2108).
 19.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-101/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Monasterzysko w gminie Młynary (Dz. U. Nr 172 z dn.13.12.2004r. pod poz. 2109).
 20.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-102/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Warszewo w gminie Młynary (Dz. U. Nr 172 z dn.13.12.2004r. pod poz. 2110).
 21.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-103/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Włóczyska w gminie Młynary (Dz. U. Nr 173 z dn.14.12.2004r. pod poz. 2111).
 22.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-104/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zastawno w gminie Młynary (Dz. U. Nr 173 z dn.14.12.2004r. pod poz. 2112).
 23.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XIX-105/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaścianki w gminie Młynary (Dz. U. Nr 173 z dn.14.12.2004r. pod poz. 2113).
 24.  Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr VIII/39/2011 z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Dz. U. Nr 137/2011 z dn.22.09.2011r. pod poz. 2173).
 25. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXXII/212/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Dz. U. z dn.01.08.2017r. pod poz. 3242).
 26. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr XXXVII/244/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Dz. U.  z dn.06.12.2017r. pod poz. 4851).
 27. Uchwała Rady Miejskiej w Młynarach Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary (Dz. U. z dn. 25.01.2019r. pod poz. 625).