Organizacje pozarządowe

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert,
na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uwagi odnośnie oferty można składać w formie pisemnej na adres Urzędu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia jej w:

a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) w Urzędzie na tablicy ogłoszeń,
c) na oficjalnej stronie Urzędu.

 

Organizacje w Gminie Młynary

 

Fundacja "Teraz my"

Klub Sportowy "Syrena" Młynary

Lokalna Grupa Działania wysoczyzna Elbląska

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie Braniewskim

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko

Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Sąpy

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary

Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa "Pióropusznikowy Gaj"

Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar

Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Rucianka

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Kurowo Braniewskie i Kraskowo

Towarzystwo Przyjaciół Zastawna

Uczniowski Klub Sportowy Dona

Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"

 

Załączone pliki: