Program Czyste Powietrze

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców o otwarciu w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Został on utworzony na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Punktu otwarty będzie dla interesantów:
w poniedziałek, wtorek, czwartek od 13:00 - 15:00
w środę od 13:00 – 17:00

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego zainteresowane osoby będą mogły m.in.:

  • otrzymać wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”,
  • uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie,
  • przekazać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana w godzinach otwarcia punktu po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 55 618 22 45.

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

bieżące informacje na temat organizowanych spotkań infomacyjnych na terenie Gminy Młynary można znaleźc w zakłądce "Aktualności" lub klikając TUTAJ

 

 

Informacja o realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Młynary: 

Złożone wnioski o dofinansowanie

Liczba podpisanych umów

Liczba zakończonych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

93

79

55

904 443,64 zł

Według stau na dzień 29.03.2024 r. 

 

Szczegółowe informacje o Programie Czyste Powietrze można znaleźć na stronach internetowej:

www.czystepowietrze.gov.pl
oraz
www.wfosigw.olsztyn.pl