Plan pracy Rady Miejskiej

Plan pracy Rady Miejskiej w Młynarach dostępny do pobrania w plikach poniżej.

Uwaga: Realizacja poszczególnych tematów może ulec zmianie. Tematyka posiedzeń może być poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub aktualizowania w sprawach bieżących.

 

Załączone pliki: