Rucianka

Sołtys:

Paweł Tegler

 

Rada Sołecka:

1. Tadeusz Ławrynowicz

2. Elżbieta Ściślak

3. Bartosz Dremo

4. Teresa Kaczyńska

5. Walentyna Sorkowicz


 

 

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni  706 ha. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Rucianka, Nowe Sadłuki.

Liczba zamieszkujących sołectwo Rucianka

Miejscowość Rucianka zamieszkuje 84 osoby, w tym:
osoby dorosłe: 71
nieletni: 13
kobiety: 50
mężczyźni: 34

Miejscowość Nowe Sadłuki zamieszkuje 42 osoby, w tym:
osoby dorosłe: 36
nieletni: 6
kobiety: 18
mężczyźni: 24

dane według stanu na wrzesień 2018 r..