Dlaczego warto tu zainwestować?

 

 • korzystne położenie geograficzne oraz warunki naturalne,
 • dostępność komunikacyjna,
 • przyjazny przedsiębiorcom klimat - ulgi, zwolnienia z podatków, zachęty inwestycyjne,
 • kompleksowa obsługa inwestora i jego promocja, zminimalizowana biurokracja oraz życzliwość i pomoc władz w całym procesie inwestycji,
 • duży potencjał siły roboczej,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi - 98%, kanalizacja, oświetlenie, energia elektryczna, internet),
 • pewność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji - nieruchomości są wolne od wszelkich długów, praw, roszczeń i obciążeń, prawo własności nie jest ograniczone roszczeniami osób trzecich,
 • realizacja funduszów sołeckich - możliwość decyzji i wskazania przez mieszkańców do realizacji ważnych dla nich inicjatyw i inwestycji,
 • atrakcyjne tereny usługowe i przemysłowe i bogata oferta kulturalna.

 

Atrakcje turystyczne

 

Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytków budownictwa, architektury sakralnej i świeckiej. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego wpisane są następujące obiekty z terenu gminy Młynary :

 

 • Kościół parafialny w Błudowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XVIII wieku,
 • Kościół parafialny w Młynarach pod wezwaniem św. Piotra z XIV wieku [Zdj. nr 1],
 • Kościół w Młynarach pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP z połowy XIX wieku [Zdj. nr 2],
 • Kaplica cmentarna w Młynarach z końca XIX wieku,
 • Młyn wodny z XV wieku (ruiny przy ulicy Młyńskiej),
 • Kościół ewangelicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1866 r. w Zastawnie [Zdj. nr 3]


Gmina Młynary posiada również bogate walory krajobrazowe. Z zakresu form ochrony przyrody na terenie gminy wyszczególniono pomniki przyrody oraz obszary chronione:

 

 • Rezerwat przyrody ,,Lenki”
 • Rezerwat przyrody ,,Pióropusznikowy Jar”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Rzeki Baudy”
 • Słobicki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Siatkę hydrologiczną gminy tworzą rzeki: Bauda, Okrzejka, Lisi Parów i Gardyna

 

Zdjęcia (9)