Rekrutacja

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE - LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że w wyniku postępowania uzupełniającego do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach zostało zakwalifikowanych 5 dzieci. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest wywieszona przy wejściu do przedszkola. Informacji można również zasięgnąć pod numerem 799 038 517.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, składając w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca br. dokument, stanowiący załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji (można go pobrać poniżej). Niezłożenie tzw. potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Młynarach.

Rodzice dzieci 2,5-letnich zostaną poinformowani o przyjęciu dziecka do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, czyli 21 czerwca br.

INFORMACJA O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC

Na rok szkolny 2024/2025 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje jeszcze 15 wolnymi miejscami.

Wnioski można składać w terminie od 27 maja do 7 czerwca 2024 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2024/2025 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW, TYLKO LICZBA PUNKTÓW ZDOBYTYCH W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Informujemy, że do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli tzw. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych jest wywieszona przy wejściu do przedszkola. Informacji można również zasięgnąć pod numerem 799 038 517.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oprócz dzieci 2,5-letnich.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest wywieszona przy wejściu do przedszkola. Informacji można również zasięgnąć pod numerem 799 038 517.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, składając w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia dokument, stanowiący załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji (można go pobrać poniżej). Niezłożenie tzw. potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Młynarach.

INFORMACJA O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC

Na rok szkolny 2024/2025 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje 47 wolnymi miejscami.

Wnioski można składać w terminie od 13 marca do 5 kwietnia 2024 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2024/2025 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW, TYLKO LICZBA ZDOBYTYCH W PROCESIE REKRUTACJI PUNKTÓW.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

 

Załączone pliki: