Rekrutacja

LICZBA WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,

informuję, że na rok szkolny 2023/2024 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje jeszcze 4 wolnymi miejscami.

Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym rozpoczyna się 24 maja 2023 r. i potrwa do 5 czerwca 2023 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU, TYLKO LICZBA ZDOBYTYCH PRZEZ NIEGO PUNKTÓW! 

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

Informujemy, że rodzice wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2023/2024 złożyli potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, w związku z czym wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostali przyjęci do naszej placówki.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola - wszelkie informacje na ten temat można także uzyskać dzwoniąc pod numer 799 038 517

Liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, wynosi 4. 

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci mieszkający na terenie miasta i gminy Młynary poza dziećmi z rocznika 2021 (2,5-latki).

Wnioski kandydatów mieszkających poza gminą Młynary zostaną rozpatrzone po zakończeniu postępowania uzupełniającego, czyli po 21 czerwca 2023 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola - wszelkie informacje na ten temat można także uzyskać dzwoniąc pod numer 799 038 517

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą złożyć w terminie od 17 do 21 kwietnia tzw. potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola - niezłożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu. 

LICZBA WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,

informuję, że na rok szkolny 2023/2024 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje 35 wolnymi miejscami.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 15 marca 2023 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2023/2024 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA NIE DECYDUJE DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU, TYLKO LICZBA ZDOBYTYCH PRZEZ NIEGO PUNKTÓW! 

TERMINY REKRUTACJI I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Załączone pliki: