Rekrutacja

Zakończyło się postępowanie uzupełniające do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023.

Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki w dniu 23 czerwca 2022 r. Informacje na ten temat można też uzyskać pod numerem telefonu: 799 038 517.

Na rok szkolny 2022/2023 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach nie dysponuje już wolnymi miejscami.


W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. zakończył się nabór wniosków w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023.

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Informacje na ten temat można też uzyskać pod numerem telefonu: 799 038 517.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane, muszą w terminie od 14 do 21 czerwca 2022 r. złożyć tzw. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola - druk do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się poniżej, a w wersji papierowej można go pobrać w placówce. Niezłożenie ww. potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Niestety w związku z dużą ilością złożonych wniosków dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta i Gminy Młynary, Komisja Rekrutacyjna musiała zostawić bez rozpatrzenia wnioski dzieci 2,5-letnich oraz kandydatów spoza naszej gminy. 


Na rok szkolny 2022/2023 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje jeszcze 5 wolnymi miejscami.

Wnioski można składać w terminie od 23 maja do 6 czerwca 2022 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.


Zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023.

Do przedszkola zostali przyjęci wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli tzw. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.

Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki. Informacje na ten temat można też uzyskać pod numerem telefonu: 799 038 517.

Od 23 maja do 6 czerwca 2022 r. będzie można jeszcze składać wnioski w ramach postępowania uzupełniającego.


W piątek 1 kwietnia 2022 r. zakończył się nabór wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023.

Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do placówki została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Informacje na ten temat można też uzyskać pod numerem telefonu: 799 038 517.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane, muszą w terminie od 12 do 19 kwietnia 2022 r. złożyć tzw. potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola - druk do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się poniżej, a w wersji papierowej można go pobrać w placówce. Niezłożenie ww. potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Niestety w związku z dużą ilością złożonych wniosków dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta i Gminy Młynary, Komisja Rekrutacyjna musiała zostawić bez rozpatrzenia wnioski dzieci 2,5-letnich oraz kandydatów spoza naszej gminy. 


Na rok szkolny 2022/2023 Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach dysponuje 36 wolnymi miejscami.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się 14 marca 2022 r.

Poniżej znajduje się Regulamin rekrutacji do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumenty do pobrania: wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i wymagane oświadczenia.

Alina Mikołajczyk, Dyrektor Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

11 marca 2022 r.: podanie przez Dyrektora Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka.

14 marca - 1 kwietnia 2022 r.: składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.                     

4 - 8 kwietnia 2022 r.: ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania rekrutacyjnego.             

11 kwietnia 2022 r.: podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postępowaniu rekrutacyjnym. 

12 - 19 kwietnia 2022 r.: potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postaci pisemnego oświadczenia.          

20 kwietnia 2022 r. : podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przedszkole im. Jana Brzechwy w Młynarach będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

20 maja 2022 r.: podanie przez Dyrektora Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje placówka. 

23 maja - 6 czerwca 2022 r.: składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.                

7 - 10 czerwca 2022 r.: ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania uzupełniającego                          

13 czerwca 2022 r.: podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postępowaniu uzupełniającym.               

14 - 21 czerwca 2022 r.: potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia dziecka do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postaci pisemnego oświadczenia.

23 czerwca 2022 r.: podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach w postępowaniu uzupełniającym.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Młynarach i potrzebne załączniki będzie można pobrać poniżej w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w siedzibie Przedszkola od 11 marca 2022 r.

 

 

Załączone pliki: