Bezdomność

 

 

 
Bezpłatna infolinia  dla osób bezdomnych

800 165 320
 
pod w/w numerem telefonu osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego.

 
Zbliża się okres zimowy,
a tym samym możesz znaleźć się w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia,
pamiętaj, pod tym numerem otrzymasz adres
do placówek, które zapewnią nocleg,
ciepły posiłek i ubranie.
 
Jeśli nie wiesz, co zrobić, nie masz
własnego domu, czy mieszkania,
jesteś głodny ......, nie masz dokąd pójść
PRZYJDŹ DO NAS, udzielamy pomocy
takim osobom jak TY.
 
JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC CI PRZETRWAĆ
TRUDNY ZIMOWY OKRES.
BEZPŁATNA INFOLINIA - 800 165 320
 
Tel. kontaktowe:
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ MŁYNARY
(055) 248 63 74
(055) 248 67 20
 
POSTERUNEK POLICJI MŁYNARY (055) 230 10 41
 
PUNKT KONSULTACYJNY (wtorek od 16.00 do 19.00)
 (055) 248 60 50
 
Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym przy UMiG Młynary
(055) 248 60 82
(055) 248 60 19
     
                                                                       

APEL

DO MIESZKAŃCÓW

MIASTA I GMINY MŁYNARY

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zwraca się do mieszkańców miasta i gminy Młynary z prośbą o włączenie się do ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z dnia 13 na 14 lutego 2019 r.

W trakcie badania będzie uwzględniona definicja osoby bezdomnej,
za którą uważa się taką, która nie zamieszkuje w lokalu w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy
i nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkuj
ącą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. ( Art. 6 pkt 8 ustawy o z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm. / ).

Szczególną uwagę warto zwrócić na miejsca niezamieszkałe, pustostany, domki, altany działkowe.

W przypadku bezpośredniego kontaktu z osobą wymagającą wsparcia proszę niezwłocznie informować Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej telefonicznie, pisemnie lub na adres e–mail: [email protected]

Dane kontaktowe:

 

M-GOPS Młynary tel.(0 55) 248 63 74, (0 55) 248 67 20,

e-mail: [email protected]

Posterunek Policji Młynary tel. (055) 230 10 41

UMiG Młynary tel. (0 55) 248 60 82, (0 55) 248 80 19

 

 

 

Koordynator badania

Kierownik M-GOPS Młynary

mgr Jadwiga Piekarska