Dziś jest: czwartek 26 listopada 2020 Imieniny: Delfiny, Lechosława, Konrada
PLENDE A- A A+
Transmisja XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2020-11-25 13:59 | Komentarzy: 0

Zapraszamy na transmisję z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach, która rozpocznie się w dniu 25 listopada 2020 r. o godzinie 15:00.

https://www.youtube.com/channel/UChGNLATPEC2fNQ4F5u28MaA/live

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego obrady odbędą się bez obecności publiczności. Wstęp na sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

 


Archiwum nagrań:

https://www.youtube.com/channel/UChGNLATPEC2fNQ4F5u28MaA/videos

 

Zakończono projekt realizowany "za młynem"
Data: 2020-11-24 08:22 | Komentarzy: 0

 W dniu 31 października zakończono projekt pn. „Kto, jak nie my? Kiedy, jak nie teraz?” realizowany przez grupę nieformalną mieszkańców Aktywnie – Pozytywni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary.

Projekt polegał na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu „za młynem” w mieście Młynary, a jego celem była aktywizacja mieszkańców Gminy Młynary i zaangażowanie ich w realizację wspólnych działań na rzecz zachowania i rozwoju dobra wspólnego w lokalnej przestrzeni publicznej. W ramach projektu przeprowadzono m.in.:
- organizację akcji sprzątania, porządkowania i pielęgnacji terenu "za młynem",
- zakup drzew i krzewów ozdobnych, które zostały nasadzone na uporządkowanym terenie,
- konkurs plastycznego dla dzieci,
- konkursu wiedzy dla dzieci,
-  zakup i montaż nowej tablicy informacyjnej w miejscu realizacji.

Na realizację projektu otrzymano dotację w ramach programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, realizującego zadanie publiczne zlecone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Swój wkład finansowy wnieśli też prywatni sponsorzy. Dzięki dotacji i wkładowi sponsorów udało się zakupić:
- krzewy i drzewka do nasadzeń za kwotę 3000,00 zł,
- upominki dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym i konkursie wiedzy za kwotę 400,00 zł,
- nową tablicę informacyjną przy ruinach starego młyna wodnego w Młynarach za kwotę 492,00,
- drewno do wykonania stelaża na nową tablicę informacyjną za kwotę 358,00 zł

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się w realizację projektu oraz ciężko pracowały podczas porządkowania terenu za młynem. Wierzymy, że trud jaki włożyliście w tą realizację będzie owocował w przyszłości. Bardzo dziękujemy również prywatnym sponsorom, którzy dołożyli swoją cegiełkę w tej inicjatywie, w tym:
- Apteka Azalia,
- Mechanika Pojazdowa Zbigniew Lisowski,
- METTAP Sp.z o.o.
- Restauracja Deja Vu Młynary,
- RO-MA Serwis ogumienia Robert Rusiecki.

Przypomnienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych
Data: 2020-11-23 08:06 | Komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy!

 W dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek)  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego, zabawek dużych rozmiarów, drzwi, okien.

Chęć oddania powyższych odpadów należy zgłosić do 24 listopada 2020 r.:

  • telefonicznie pod numerem: 55 618 22 40,
  • drogą elektroniczną na adres: odpady@mlynary.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer telefonu.  

W celu sprawnie przeprowadzonej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów w łatwo dostępne miejsce przed posesję, przy pojemnikach na odpady dzień przed planowanym odbiorem lub przed godz. 600 w dniu odbioru.

UWAGA!
Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych
tj. umywalki, sedesy, brodziki, skute kafle i tynki, gruz, płyty kartonowo-gipsowe itp.
nie są objęte zbiórką.

Dzień Pracownika Socjalnego
Data: 2020-11-20 13:04 | Komentarzy: 0

Ogłoszenie w sprawie opróżniania zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków
Data: 2020-11-19 08:23 | Komentarzy: 0

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez opróżnianie zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się takiego zbiornika i wypływowi tych nieczystości do gruntu lub wód gruntowych, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  • Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Obowiązek właściciela nieruchomości do: wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, posiadania umowy na wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego lub osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków, posiadania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości płynnych/osadu jest przedmiotem kontroli.

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2020-11-18 16:30 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję
XXVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się
25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 15 00 w sali kina przy Ośrodku Kultury
w Młynarach.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
28.10.2020 r.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035,
    b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
    c) ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
    d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku,
    e) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027,
    f) ustanowienie pomnika przyrody
   g) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej  w Młynarach odbywać się będą bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

                                                                        /-/ Karol Jóźwiak

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOK
Data: 2020-11-18 16:19 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE
Informuję, że przedsesyjne XVIII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali kina w Ośrodku Kultury w Młynarach.


Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 października 2020 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035
  b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
  c) ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
  d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku,
  e) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027,
  f) ustanowienia pomnika przyrody,
  g) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
5. Sprawy różne
6. Zakończenie obrad.


W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się bez obecności publiczności. Wstęp na Komisję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

                                                                   Przewodnicząca Komisji BRGOiK
                                                                    /-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych
Data: 2020-11-13 13:36 | Komentarzy: 0

 

Szanowni Mieszkańcy!

 W dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek)  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego, zabawek dużych rozmiarów, drzwi, okien.

Chęć oddania powyższych odpadów należy zgłosić do 24 listopada 2020 r.:

  • telefonicznie pod numerem: 55 618 22 40,
  • drogą elektroniczną na adres: odpady@mlynary.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer telefonu.  

W celu sprawnie przeprowadzonej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów w łatwo dostępne miejsce przed posesję, przy pojemnikach na odpady dzień przed planowanym odbiorem lub przed godz. 600 w dniu odbioru.

UWAGA!
Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych
tj. umywalki, sedesy, brodziki, skute kafle i tynki, gruz, płyty kartonowo-gipsowe itp.
nie są objęte zbiórką.

Poszukiwany właściciel psa
Data: 2020-11-10 19:08 | Komentarzy: 0

Aktualizacja z dnia 11.11.2020

Ogłoszenie nieaktualne


Urząd Miasta i Gminy w Młynarach poszukuje właściciela podrzuconego psa. Obecnie pies przebywa w miejscowości Gardyny-Leśniczówka. Właściciel proszony jest o pilny kontakt pod nr tel. 731 130 458. W przypadku niezgłoszenia się właściciela pies zostanie przekazany do schroniska dla zwierząt.

Kalendarz
«
Listopad 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy