Dziś jest: wtorek 26 maja 2020 Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
PLENDE A- A A+
Ośrodek Kultury: otwarcie infrastruktury sportowej
Data: 2020-05-22 13:13 | Komentarzy: 0

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że od 23 maja 2020 roku zostanie udostępniona infrastruktura sportowa (Orlik i stadion). W związku ze stanem epidemii obowiązują zasady bezpieczeństwa i limity osób korzystających z obiektów. W celu usprawnienia korzystania z boisk zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Animatorem Sportu (tel.: 661 091 166).

Godziny otwarcia: 15:00 - 20:00

Dyrektor Ośrodka Kultury w Młynarach
Dominika Zabiełło              

Zasady korzystania z infrastruktury sportowej

OGŁOSZENIE
Data: 2020-05-22 13:07 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

     Uprzejmie informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku rozpoczną się prace budowlane związane z „Rewitalizacją budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”, zlokalizowanego obok parkingu przy małym  kościele.

     W związku z powyższym na czas rozbiórki budynku, parking przy małym kościele oraz drogi wewnętrzne prowadzące do niego, zostają zamknięte. Prosimy o wyrozumiałość i  zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie wykonywanych prac budowlanych.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
                                                                           /-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

ARiMR: Dopłaty 2020- Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca
Data: 2020-05-21 10:27 | Komentarzy: 0

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów...

ARiMR: Premie dla młodych rolników
Data: 2020-05-21 08:06 | Komentarzy: 0

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy...

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap
Data: 2020-05-21 07:52 | Komentarzy: 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco...

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową
Data: 2020-05-21 07:51 | Komentarzy: 0

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r.

Zawiadomienie o XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
Data: 2020-05-20 16:13 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 27 maja 2020 r. (środa) o godz.  1500 .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22.04.2020r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035,
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
 3. udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
 4. przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych".
 5. uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach odbędą się bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                   /-/Karol Jóźwiak

Zbiórka odpadów wielkogabarytów oraz elektrycznych i elektronicznych
Data: 2020-05-20 15:50 | Komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy!

 W dniach 01 i 03 czerwca 2020 roku (poniedziałek i środa)  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego, zabawek dużych rozmiarów.

 • 01 czerwca (poniedziałek) – teren miasta Młynary,
 • 03 czerwca (środa) – pozostałe miejscowości.

Chęć oddania powyższych odpadów należy zgłosić do 28 maja 2020 r.:

 • telefonicznie pod numerem: 55 618 22 40,
 • drogą elektroniczną na adres: odpady@mlynary.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer telefonu.  

W celu sprawnie przeprowadzonej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów w łatwo dostępne miejsce przed posesję, przy pojemnikach na odpady dzień przed planowanym odbiorem lub przed godz. 600 w dniu odbioru.

UWAGA!
Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych
tj. drzwi, okna, umywalki, sedesy, brodziki, skute kafle i tynki, gruz, płyty kartonowo-gipsowe itp. nie są objęte zbiórką.

Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach
Data: 2020-05-20 10:49 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY
W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH

 

Działając na podstawie § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania - Urząd Miasta i Gminy w Młynarach realizował będzie bezpośrednią obsługę interesantów w szczególności w sprawach z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. świadczenia usług komunalnych,
 4. administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 5.  ochrony środowiska dotyczące:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów w wyżej wymienionych sprawach realizowana będzie na następujących zasadach:

 1. wizytę w urzędzie w celu załatwienia sprawy należy umówić telefonicznie pod numerem telefonu  55 248 60 82,
 2. interesanci obsługiwani będą w urzędzie w wyznaczonych pomieszczeniach zapewniających bezpieczeństwo,
 3. równocześnie w urzędzie może przebywać trzech interesantów, z zastrzeżeniem pkt 5.
 4. interesanci są zobowiązani nosić maskę ochronną, rękawiczki, a przed wejściem zobowiązani są zdezynfekować ręce,
 5. w przypadku ślubu cywilnego udzielanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie może przebywać jednocześnie przewidziana prawem maksymalna liczba interesantów niezbędna do tej czynności.
 6. jeżeli charakter sprawy nie wymaga obecności w urzędzie zapraszamy do załatwiania spraw w sposób alternatywny: tj. poprzez kontakt telefoniczny za pomocą  środków komunikacji elektronicznej:

 

Ponadto obowiązują dotychczas ustalone, niżej wymienione rozwiązania w zakresie obsługi interesantów  i organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Młynarach zapewnia możliwość złożenia pism/wniosków niewymagających potwierdzenia wpływu do urzędu poprzez przesłanie e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Kasa Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach jest czynna w dniach i godzinach:
 • poniedziałek – wtorek  w godz. od 10.00 –  do 13.00
 • środa                              w godz.  od 10.00 -  do 14.30

 

Płatności m.in. za podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać przelewem bankowym na konto: PKO BP S.A 161020 1752 0000 0302 0160 6623

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
(-) mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Informacja o obowiązkowej segregacji
Data: 2020-05-15 11:38 | Komentarzy: 0

 
Kalendarz
«
Maj 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy