Dziś jest: wtorek 2 marca 2021 Imieniny: Heleny, Henryka, Halszki
PLENDE A- A A+
Nowe obostrzenia w związku z pandemią
Data: 2021-02-26 13:30 | Komentarzy: 0

Nowe obostrzenia w związku z COVID-19

Przypominamy, że od 27 lutego 2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a więc i na terenie Gminy Młynary zostają wprowadzone nowe obostrzenia:

 • zakaz używania przyłbic, szalików i chust – obowiązek noszenia maseczek,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wracają do nauki zdalnej,
 • zostają zamknięte hotele, galerie handlowe, placówki kulturalne,
 • wszystkie osoby wracające z Czech i Słowacji zostaną skierowane na kwarantannę - wyjątek stanowią osoby zaszczepione oraz osoby z negatywnym wynikiem testu.

Pamiętajmy, że skuteczna walka z koronawirusem to przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie zapominajmy zatem o:

 • skutecznym zakrywaniu nosa i ust (stosuj maseczkę).
 • dezynfekowaniu rąk,
 • zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m),
 • częstym wietrzeniu pomieszczeń, w których przebywamy (szczególnie w pracy).
Przypomnienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz elektrycznych i elektronicznych
Data: 2021-02-25 14:42 | Komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy!

 W dniu 08 marca 2021 roku (poniedziałek)  zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego, zabawek dużych rozmiarów, drzwi, okien.

Chęć oddania powyższych odpadów należy zgłosić do 04 marca 2021 r.:

 • telefonicznie pod numerem: 55 618 22 40,
 • drogą elektroniczną na adres: odpady@mlynary.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz numer telefonu.  

W celu sprawnie przeprowadzonej zbiórki prosimy o wystawienie odpadów w łatwo dostępne miejsce przed posesję, przy pojemnikach na odpady dzień przed planowanym odbiorem lub przed godz. 600 w dniu odbioru.

UWAGA!
Odpady budowlane powstające podczas budowy, demontażu i prac remontowych
tj. umywalki, sedesy, brodziki, skute kafle i tynki, gruz, płyty kartonowo-gipsowe itp.
nie są objęte zbiórką.

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2021-02-24 12:59 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 03 marca 2021 r. (środa) o godz. 1500  w sali kina w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                          

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 stycznia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2020 rok.
 9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Młynary.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOK
Data: 2021-02-24 12:52 | Komentarzy: 0

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XXI posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 03 marca 2021 r. (środa) o godz. 14 00
w sali kina w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX posiedzenia Komisji, które odbyło się 27 stycznia 2021 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:

 

Działania podjęte w sprawie określenia jakości wody w Gminie Młynary
Data: 2021-02-24 10:55 | Komentarzy: 0

18.02.2021 (czwartek) natychmiast po ogłoszeniu komunikatu SANEPiD-u pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach dokonali sprawdzenia szczelności studni głębinowych oraz zbiorników stacji uzdatniania wody – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

19.02.2021 (piątek) o godz. 8.30 pobrano do badań próby wody surowej oraz wody przeznaczonej do spożycia. Zlecono przeprowadzenie badań w akredytowanym laboratorium.

W dniach 19-22.2021 po pobraniu prób wody do badań wykonano intensywne płukanie sieci oraz płukanie poszczególnych hydrantów.

22.02.2021 (poniedziałek) otrzymaliśmy wyniki badań wody zlecone, które były 19.02.2021 (przed płukaniem sieci). Wyniki, które zamieszczamy wskazują na brak obecności jakichkolwiek bakterii w wodzie.

23.02.2021 od godz. 8.00 rozpoczęto pobieranie kolejnych prób wody i zlecono ponowne wykonanie badań. O wynikach poinformujemy Państwa niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Obecnie czekamy na decyzję SANEPID-u w kwestii wyznaczenia terminu kolejnego badania wody oraz na informację o konieczności podejmowania kolejnych działań naprawczych.

Do momentu oficjalnej zmiany decyzji SANEPID-u obowiązują obostrzenia wprowadzone w dniu 18.02.2021.

Załączniki:

Komunikat dotyczący jakości wody w gminie Młynary
Data: 2021-02-19 10:43 | Komentarzy: 0

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY W GMINIE MŁYNARY

W związku z wczorajszym komunikatem dotyczącym skażenia wykrytego w próbce wody oraz w świetle wielu nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji powielanych w mediach społecznościowych, publikujemy stan faktyczny wydarzeń:

19 stycznia 2021 roku ZWiK Młynary zlecił przeprowadzenie badań jakości wody w gminie. Wyniki z dnia 22 stycznia 2021 nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Zostały opublikowane na stronie mlynary.pl.

15 lutego 2021 roku pracownicy Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Powiatu Elbląskiego przeprowadzili okresowe badanie jakości wody.

18 lutego 2021 roku o godz. 13.30 otrzymaliśmy wynik badań oraz decyzję od Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA WODY z SUW Młynary. Decyzja ta została podjęta na podstawie wykrycia 7 jtk bakterii z grupy Coli w próbce 100 ml wody, pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody i 8 jtk bakterii z grupy Coli w próbce 100 ml wody pobranej na sieci wodociągu. Przypominamy, że bakterie z grupy Coli są to bakterie powszechnie występujące w środowisku naturalnym (w glebie, wodzie, materiale roślinnym). Skażenie jest niewielkie, co sugerować może, że uzyskany wynik mógł być spowodowany błędem laboratoryjnym (błąd pomiaru) lub błędem ludzkim (błąd podczas poboru do badań prób wody). Jednakże mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w trybie pilnym wdrożyliśmy procedury zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

Tego samego dnia, tj 18 lutego 2021 roku, po otrzymaniu powyższej informacji NIEZWŁOCZNIE POWIADOMILIŚMY O TYM PAŃSTWA z wykorzystaniem najszybszych sposobów komunikacji takich jak strona www, profil na Facebooku oraz ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. Poprosiliśmy także sołtysów o włączenie się w akcję informacyjną i przekazanie wiadomości mieszkańcom poszczególnych sołectw.

W trybie pilnym podjęte zostały decyzje o niezwłocznym wdrożeniu działań naprawczych polegających na:

 • szczegółowym badaniu szczelności sieci;
 • 12 godzinnym płukaniu sieci;
 • intensywnym chlorowaniu wody.

Działania naprawcze rozpoczęto 18 lutego 2021r. od godziny 14:00.

Po przeprowadzeniu wymienionych działań woda zostanie poddana kolejnym badaniom pod względem bakteriologicznym. O wynikach powiadomimy Państwa natychmiast po ich otrzymaniu.

Podkreślamy, że zgodnie z komunikatem Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Powiatu Elbląskiego woda w naszym wodociągu nadaje się do użytkowania według zamieszczonych zaleceń:

 •  po wcześniejszym przegotowaniu: do spożywania, przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń;
 • bez przegotowania: do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych;
 • mogą ją spożywać zwierzęta gospodarskie.

Do momentu przeprowadzenia ponownych badań prosimy o zastosowanie się do zaleceń SANEPID-u.

Awaria sieci wodociągowej
Data: 2021-02-19 08:11 | Komentarzy: 0

INFORMACJA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach informuje, że w dniu dzisiejszym (19.02.2021 r.) w godzinach 09:00 - 14:00, w związku z nagłą awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach:

 • Kwietnik od nr 2 do nr 13
 • Zastawno
 • Warszewo
 • Sokolnik od nr 1 do nr 5

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Młynarach   
Wioletta Kolator        

Awaria samochodu odbierającego odpady komunalne
Data: 2021-02-19 08:05 | Komentarzy: 0

   Informujemy, że samochód, który miał odbierać w dniu dzisiejszym odpady komunalne z Sektora III (Bronikowo, Broniszewo, Janiki Pasłęckie, Kobyliny, Krasinek, Mikołajki, Młynarska Wola, Ojcowa Wola, Olszówka, Sąpy) uległ awarii, w związku z czym odpady te zostaną odebrane od Państwa jutro – sobota 20.02.2021 r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inpektora Sanitarnego!
Data: 2021-02-18 14:09 | Komentarzy: 0

Awaria samochodu odbierającego odpady komunalne
Data: 2021-02-17 12:55 | Komentarzy: 0

    W dniu dzisiejszym samochód odbierający odpady z Sektora II uległ awarii, w związku z czym nie odebrano odpadów z części nieruchomości położonych w m. Nowe Monasterzysko. Odpady nieodebrane w dniu dzisiejszym, zostaną odebrane w piątek – 19 lutego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kalendarz
«
Marzec 2021
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Programy krajowe
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
"Prosto z Młynar" - Gminny Biuletyn Informacyjny
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Sołectwa
|
Turystyka
|
Dla przedsiębiorców
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy