Dziś jest: środa 23 stycznia 2019 Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa
PLENDE A- A A+
Transmisja IV Sesji Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2019-01-23 14:53 | Komentarzy: 0

IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Młynarach w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Transmisja

Bezpłatne spotkanie informacyjne
Data: 2019-01-22 08:14 | Komentarzy: 0

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.:

Wsparcie unijne na założenie działalności gospodarczej

W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej.

Termin: 26 lutego 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:30.
Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie https://rpo.warmia.mazury.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, telefon: 55 620 09 13/14/16.
Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na IV Sesje Rady Miejskiej w Młynarach
Data: 2019-01-17 14:19 | Komentarzy: 0

Zapraszam na IV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28.12.2018 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok:
 • odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych (opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, opinii Komisji Rewizyjnej  do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok, opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary  na 2019 rok).
 • odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2033 oraz  projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary  na 2019 rok,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,
 • uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 -2033,
 • uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
   /-/ Karol Jóźwiak        

Szkolenie PROW | Dyżur doradcy ODR
Data: 2019-01-17 08:53 | Komentarzy: 0

21 stycznia 2019 r. odbędzie się szkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) o godzinie 9:45 ul. Nowodworska 10b w Elblągu. Zainteresowanych zapraszam.

Doradca ODR  


Informuje się, że co tydzień, w każdy wtorek dostępny będzie Doradca ODR od godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w pokoju nr 8.

Program CZYSTE POWIETRZE
Data: 2019-01-16 14:59 | Komentarzy: 0

Szanowni Mieszkańcy

     W dniu 19 września 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór w nowy programie dofinansowań do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Gmina Młynary wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców zaplanowała działania, które będą miały na celu wsparcie właścicieli nieruchomości z terenu gminy w pozyskiwaniu środków na inwestycje w ramach ww. programu.

W październiku 2018 r. odbyło się i spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem doradcy energetycznego, który wyjaśnił główne założenia programu.

     W I kwartale 2019 r. planuje się organizację  kolejnego spotkania informacyjnego w Gminie Młynary. Udział w nim będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji mieszkańcy. Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe warunki aplikowania w przedmiotowym konkursie.  Będzie istniała także możliwość zadawania pytań ekspertowi Operatora Programu, którego udział w spotkaniu także jest planowany.  

     Ponadto, planuje się stworzenie punktu informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, w ramach którego właściciele nieruchomości z terenu Gminy Młynary, będą mogli uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Pomoc ta, nie będzie obejmowała tworzenia oraz potwierdzenia i obsługi podpisu certyfikowanego lub profilu ePUAP. Informację na temat zakładania profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ.

     Szczegółowe informacje na temat programu CZYSTE POWIETRZE, można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – www.wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/

     W Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach informację na temat programu można uzyskać pod nr tel. 55-618-22-44 lub na stronie www.mlynary.pl w zakładce  - Program CZYSTE POWIETRZE. Poniżej niniejszej wiadomości przedstawiono najważniejsze warunki programu.

UWAGA! Według stanu na dzień 11 styczeń 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu został czasowo wstrzymany. Nabór zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w powszechnie obowiązującym prawie.

W związku z powyższym pragnę zachęcić Państwa do skorzystania z możliwości jakie daje ww. program i wykonywania termomodernizacji swoich budynków mieszkalnych,
wierzę, że zdecydowanie przełoży się to na komfort Państwa życia
oraz czyste powietrze i środowisko w naszej gminie

Z poważaniem                                      
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary 
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Informacja
Data: 2019-01-16 09:26 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

   Urząd Miasta i Gminy w Młynarach apeluje do dysponentów grobowców i grobów o ubezpieczenie od nieszczęśliwych następstw np. zniszczeń, kradzieży i innych zdarzeń grobowców i postawionych na tych grobach nagrobków, pomników. Jednocześnie informuje się, że Gmina nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zniszczenia grobowców, nagrobków i pomników spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary  
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
Data: 2019-01-15 08:18 | Komentarzy: 0
 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji:

Poczta tradycyjna:

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary

E-mail:

sekretariat@mlynary.pl

 

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 1400 po wcześniejszym ustaleniu terminu

Sekretarz Miasta i Gminy Młynary

codziennie w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym ustaleniu terminu w pokoju nr 3

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

w każdą środę od godz. 900 do 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w pokoju nr 8 po wcześniejszym ustaleniu terminu

Kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach 

codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

Opłaty:
Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat.

Kalendarz
«
Styczeń 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123456
789101112
14151617181920
222324252627
28293031
Aktualności
|
Invest In Młynary
|
Rada Miejska
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy