Dziś jest: wtorek 17 września 2019 Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta
PLENDE A- A A+
Młynary podziękowały za plony- Dożynki Gminne 2019
Data: 2019-09-17 13:30 | Komentarzy: 0

  14 września 2019 r. rolnicy i mieszkańcy Gminy Młynary obchodzili Święto Plonów. Dla rolników jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku będący powodem do radości, okazją do odpoczynku i świętowania po ciężkiej pracy.

Uroczystości dożynkowe zainaugurowała msza święta w kościele parafialnym  św. Piotra Apostoła w Młynarach. Po nabożeństwie korowód dożynkowy w asyście młodzieżowej orkiestry dętej z Iławy udał się na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Młynarach, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pani Renata Bednarczyk rozpoczęła oficjalną część uroczystości witając mieszkańców i zaproszonych gości. Były to pierwsze dożynki Pani Burmistrz jako włodarza gminy. Następnie starości dożynek Pani Monika Preuszof i Pan Jan Łesyk tradycyjnie przekazali Burmistrzowi poświęcony chleb dożynkowy, który został podzielony pomiędzy mieszkańców i gości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Pani Elżbieta Gelert-posłanka na Sejm VII i VIII kadencji, Pan Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Ryszard Zając Wicestarosta Powiatu Elbląskiego.

Podczas tegorocznych dożynek nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych Młodych Sołtysów Gminy Młynary, którzy z rąk Pani Burmistrz otrzymali klucze do Sołectw. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, dała młodym ludziom możliwość współdecydowania o losach małej ojczyzny. Stworzenie funkcji Młodych Sołtysów ma na celu aktywizację lokalnych liderów w tej grupie wiekowej, pozwoli przedstawicielom młodzieży mieć wpływ, m. in. na  decyzje w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.  Zainicjowało to nową tradycję w gminie Młynary...

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Tekli Harasimowicz
Data: 2019-09-16 11:05 | Komentarzy: 0

   W dniu 15 września 2019 r. niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Tekla Harasimowicz, która świętowała swoje setne urodziny. Ten dzień to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilatki, ale również ważne wydarzenie w historii gminy Młynary. W tym wyjątkowym dniu Jubilatce towarzyszyła rodzina i przyjaciele. Z życzeniami przybyła również Burmistrz Miasta i Gminy Młynary - Renata Wioletta Bednarczyk oraz Sekretarz Miasta i Gminy Młynary – Anna Kołodziej-Rabiczko. Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który został odczytany i wręczony przez Panią Burmistrz.

Pani Tekla Harasimowicz urodziła się 15.09.1919 r. w Krzyżakach, w okolicy Wilna. Już jako mężatka przybyła do Zaścianek i tu się osiedliła. Pani Tekla jest matką 3 dzieci. Doczekała się 6 wnucząt i 12 prawnucząt.

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu i życzymy Pani Tekli zdrowia, szczęścia i pomyślności na kolejne lata.

 

Pierwsze dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Młynary – asfalt do Ojcowej Woli!
Data: 2019-09-13 10:09 | Komentarzy: 0

  6 września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Renata Bednarczyk podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 10701N w miejscowości Ojcowa Wola” w ramach programu rządowego „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Gmina Młynary otrzymała dofinansowanie w kwocie 828.580,47 zł co stanowi 60% ogólnego kosztu inwestycji. Przebudowa drogi potrwa do końca czerwca 2020 roku. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana asfaltowa nawierzchnia na odcinku drogi gruntowej o długości 975 mb. To inwestycja, na którą mieszkańcy Ojcowej Woli czekali od wielu lat, rok rocznie przeznaczając cały fundusz sołecki na naprawę swojej drogi.

Gmina Młynary planuje dalsze starania w celu pozyskania środków na modernizację kolejnych dróg gminnych.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez TVP Olsztyn - tutaj.

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Najładniejszy balkon/taras, najładniejsza posesja, najładniejsze gospodarstwo rolne Miasta i Gminy Młynary w 2019 roku”
Data: 2019-09-13 09:35 | Komentarzy: 0

  Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu na "Najładniejsze gospodarstwo rolne, najładniejszą posesję, najładniejszy balkon/taras Miasta i Gminy w Młynarach”, który ogłoszony został w czerwcu bieżącego roku. Konkurs miał na celu rozbudzenie aktywności mieszkańców w zakresie poprawy estetyki otoczenia oraz stanu czystości i porządku przy nieruchomościach, promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych pozytywnie wpływających na wygląd gminy. Bardzo ważnym aspektem konkursu było również kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i piękno gminy Młynary.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 5 rodzin z terenu naszej gminy. Komisja przy ocenach brała pod uwagę: ogólny wygląd balkonu/tarasu, posesji czy gospodarstwa (sposób zagospodarowania, estetyka, czystość i porządek), stan techniczny i estetykę budynków, zagospodarowanie elementami małej architektury, oryginalność i pomysł zagospodarowania.

Zgodnie z regulaminem wyłonieni zostali następujący laureaci:

W kategorii "Balkon/taras"

I miejsce: Wiesława i Artur Hulaniccy
II miejsce: Krzysztof i Sylwia Waśniewscy
III miejsce: Danuta i Henryk Pych

W kategorii "Posesja"

I miejsce: Danuta i Henryk Pych
II miejsce: Wiesława i Artur Hulaniccy
III miejsce: Katarzyna i Jarosław Szwajcar

Wyróżnienie: Krzysztof i Sylwia Waśniewscy
Wyróżnienie: Elżbieta Jursa

W kategorii "Gospodarstwo rolne"

III miejsce: Krzysztof i Sylwia Waśniewscy

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych, 14 września 2019 na placu przy Szkole Podstawowej w Młynarach.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji za rok.

Dożynki Gminne 2019
Data: 2019-09-12 14:46 | Komentarzy: 0

PRZEDSESYJNE POSIEDZENIE KOMISJI BUŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OŚWIATY I KULTURY RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
Data: 2019-09-12 14:40 | Komentarzy: 0

INFORMACJA

Informuję, że przedsesyjne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 18 września 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Sali Ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Komisji, które odbyło się 10 lipca 2019 r.  
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033,
 1. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,
 2. zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 3. upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Młynarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
 4. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary,
 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 23/4, obręb 2 Młynary,
 6. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 7. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary,
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości,
 9. wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020-2023.

5.Sprawy różne.

6.  Zakończenie obrad.

                                                               Przewodnicząca Komisji BRGOiK

                                                                 /-/ inż. Regina Chabros-Dusza

PRZEDSESYJNE POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
Data: 2019-09-11 12:23 | Komentarzy: 0

INFORMACJA

   Informuję, że przedsesyjne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach odbędzie się 18 września  2019 r. (środa) o godz. 1630 w Sali Ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Komisji, które odbyło się 5 czerwca 2019 r. 
 4. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Agnieszka Kościelska         

 

Zarzadzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 23.08.2019 r. do pobrania tutaj.

 
Zaproszenie na szkolenie dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności
Data: 2019-09-10 14:16 | Komentarzy: 0

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

   Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu zaprasza podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności, dostaw bezpośrednich lub Rolniczego Handlu Detalicznego na szkolenie, które odbędzie się w dniu 25.09.2019 r. o godzinie 12:00 (l tura) w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, ul. Królewiecka 195 (pokój nr 15).

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • rejestracja działalności;
 • wymagania prawa zywnościowego dla podmiotów na etapie produkcji pierurotnej produktów pochodzenia roślinnego i praktyczne wskazówki spełniania tych wymagań.

Szkolenie jest bezpłatne. Rejestracja uczestników szkolenia jest możliwa za pośrednictwem poczty elektronicznej hzzipu.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl oraz telefonicznie pod nr 55 23274 31 (wewnętrzny 109) do dnia 20.09.2019 r. z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (15 osób), w przypadku większego zainteresowania, szkolenia będą organizowane dla kolejnych grup. Terminy następnych szkoleń będą przekazywane zainteresowanym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Małgorzata Demidziuk  

Zaproszenie

PZDR w Elblągu zaprasza na pokaz
Data: 2019-09-10 08:10 | Komentarzy: 0

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Elblągu
w dniu 17.09 o godz. 10:00 zaprasza na pokaz
"Zasad pobierania próbek glebowych do badań agrochemicznych przy współpracy z okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi",
który odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Błudowie.

Akcja ekologiczna "DRZEWKO ZA ODPAD" edycja 2019
Data: 2019-09-09 15:46 | Komentarzy: 0
Kalendarz
«
Wrzesień 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy