Dziś jest: niedziela 20 września 2020 Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny
PLENDE A- A A+

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

Młynary, dnia 07 lutego 2020 r. 

RG.6720.1.2020


 O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium.
 

   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz na podstawie art.39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Młynarach uchwały Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk  

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na :

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary
  • BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary bip.mlynary.pl oraz www.mlynary.pl
  • Tablice ogłoszeń sołectw

 

Wyświetleń: 132
Kalendarz
«
Wrzesień 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy