Dziś jest: poniedziałek 18 listopada 2019 Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny
PLENDE A- A A+
Zaproszenie na przedsesyjne posiedzenie Komisji BRGOiK
Data: 2019-11-14 15:17 | Komentarzy: 0

INFORMACJA

  Informuję, że przedsesyjne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się 20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 1500 w Sali Ślubów.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 października 2019 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033
 2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok
 3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok  2020
 4. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary,
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji BRGOiK
/-/ inż. Regina Chabros-Dusza  

Poszukiwany właściciel psa
Data: 2019-11-14 15:12 | Komentarzy: 0

    Urząd Miasta i Gminy w Młynarach poszukuje właściciela porzuconej lub zbłąkanej suczki, która błąka się na terenie miasta Młynary  przy ul. Dworcowej. Na starej obroży miała wypisane imię MIKA. Właściciela proszony jest o pilny kontakt z tut. Urzędem pod nr tel. (55) 618 – 22 - 39 w godzinach pracy urzędu. W przepadku nie zgłoszenia się właściciela suczki, zostanie ona przekazana do schroniska dla zwierząt.

Bezpłatna cytologia - 16 listopada 2019
Data: 2019-11-14 13:57 | Komentarzy: 0

Informacja w sprawie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Data: 2019-11-12 07:43 | Komentarzy: 0

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednym z warunków otrzymania dotacji jest posiadanie przez Gminę inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy Młynary zainteresowani odbiorem folii oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (t. j. folie rolnicze, siatki do owijania balotów, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag) muszą złożyć informację o szacunkowej ilości posiadanych w/w rodzajów odpadów.

Wzór druku dostępny jest:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (pokój nr 13),
 • u sołtysów,
 • na stronie internetowej bip.mlynary.pl (Zakładka: Gospodarka odpadami).

Wypełnione druki należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (pokój nr 13), w terminie do 29 listopada 2019 r.

Odpady rolnicze muszą zostać odpowiednio spakowane, oznaczone (nazwisko oddającego, rodzaj i waga odpadów) oraz przygotowane do odbioru we wskazanym terminie. Odpady przygotowane do oddania powinny być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione zawartości.

Sposób odbioru odpadów rolniczych zostanie ustalony dopiero na etapie wyłonienia Wykonawcy.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową
Data: 2019-11-08 09:08 | Komentarzy: 0

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki 23/4 obręb 2 Młynary o powierzchni 0,3444 ha (R-0,0098 ha, Ł-0,3346 ha) na okres 10 lat. Numer księgi wieczystej EL1B/00014042/7.

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzanej kontroli na terenie Gminy Młynary
Data: 2019-11-07 13:25 | Komentarzy: 0

OGŁOSZENIE

URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH INFORMUJE, ŻE NA TERENIE CAŁEJ GMINY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ KONTROLE W ZAKRESIE:

 • OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DO WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW;
 • OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA DO POSIADANIA UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB OSADU Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW;
 • OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA DO POSIADANIA DOWODU UISZCZENIA OPŁATY ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH/OSADU.

Skuteczność prowadzenia kontroli jest również gwarantowana prawem, zgodnie z którym kontrolowana osoba fizyczna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzanie kontroli. Uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem. Art. 225. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

§1. „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”...

Uroczyste otwarcie dróg powiatowych przy ul.Osińskiego i ul. Staszica
Data: 2019-11-07 10:03 | Komentarzy: 0

   Długo oczekiwana modernizacja dróg powiatowych nr 2154N przy ul.Osińskiego i nr 2157N przy ul. Staszica została zakończona. W środę, 6 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg,  które obejmują  łącznie 492 m. b. . Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, Ryszard Zając – Wicestarosta Powiatu Elbląskiego, Sławomir Sadowski - Wicewojewoda, Ryszard Zieja - generalny Wykonawca inwestycji oraz Jacek Hejman – Inspektor nadzoru.

Zadanie realizowane było wspólnie z Zarządem Powiatu Elbląskiego. Ogólna wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 644 275,84 zł w tym dofinansowanie z Zarządu Powiatu to 521 595,05 zł a wkład gminy Młynary 521 595,06 zł. Kwota dofinansowania stanowi 50% wartości prac budowlanych związanych z przebudową ulic i chodników. Pozostałe koszty prac wodno-kanalizacyjnych i nadzorczych były w całości finansowane z budżetu Miasta i Gminy Młynary.

Uroczystość zakończyła się oficjalnym przejściem wzdłuż ul. Osińskiego i ul. Staszica. Nowa nawierzchnia pozwoli mieszkańcom tych ulic na bezpieczny dojazd do domów a także swobodne parkowanie przy swoich posesjach.

Recital: "Młynarski konta Osiecka"
Data: 2019-11-05 14:21 | Komentarzy: 0

Kalendarz
«
Listopad 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Newsletter
Aktualności
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Projekty edukacyjne
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy