Dziś jest: czwartek 29 października 2020 Imieniny: Euzebii, Wiloletty, Narcyza
PLENDE A- A A+

Podpisanie listu intencyjnego w Ladushkin

Współpraca transgraniczna pomiędzy

Miastem Ladushkin a Gminą Młynary

Dnia 29 stycznia 2016 roku delegacja z Miasta i Gminy Młynary udała się w ramach rewizyty do miasta Ladushkin w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W skład delegacji weszli Burmistrz Miasta i Gminy Młynary Pan Marek Misztal, Pani Stanisława Szczepaniak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Młynarach oraz Maria Rogińska – Z-ca Burmistrza.

Rewizyta ta miała na celu poznanie samorządu Miasta Ladushkin oraz uroczyste podpisanie listu intencyjnego, jako kontynuacji działań podjętych na spotkaniu dnia 4 grudnia 2015 roku w Młynarach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 W trakcie kilkugodzinnej wizyty delegacja z Młynar miała okazję zapoznać się ze sposobem funkcjonowania samorządu. Odwiedziła nowo otwarty Punkt Obsługi Klienta, w którym mieszkańcy mogą załatwić większość administracyjnych spraw w ramach tzw. „jednego okienka”. Zwiedziła dobrze zorganizowane miejscowe przedszkole, szkołę, bardzo dobrze wyposażone Centrum Rehabilitacji „Nowe Horyzonty”, które jest nastawione na pacjentów zarówno z Obwodu Kaliningradzkiego, jak i z zagranicy. Delegacja odwiedziła również miejscowy zakład produkcji wyrobów spożywczych „Agroprodukt”.

W miejscowym Domu Kultury w godzinach popołudniowych w obecności przedstawiciela administracji rządowej Obwodu Kaliningradzkiego Pani Galiny Maksimchuk, pracowników jednostek samorządowych oraz mieszkańców Ladushkin nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Mera Miasta Ladushkin Pana Maksima Doroshevich i Burmistrza Miasta i Gminy Młynary Pana Marka Misztala. W liście tym strony zadeklarowały chęć zawarcia porozumienia w celu umocnienia więzi i współpracy pomiędzy Miastem Ladushkin a Miastem i Gminą Młynary w zakresie współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej.

Zadeklarowano rozwijanie współpracy w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i projektów edukacyjnych, wymiany sportowców, uczniów, studentów i nauczycieli, pomoc w prowadzeniu staży naukowych i kształceniu zawodowym. W najbliższym czasie strony podpiszą harmonogram działań na rok 2016 oraz przystąpią do jego realizacji.

 

 

 

Приграничное сотрудничество между муниципальным образованием  «Ладушкинский городской округ» (Калининградской области Российской Федерации) и Гминой Млынары  (Варминьско-Мазурское Воеводство Республики Польша)

29 января 2016 года делегация города и гмины Млынары прибыла с ответным  визитом в город Ладушкин Калининградской области Российской Федерации. В состав делегации вошли: бурмистр города и гмины Млынары господин Марек Мишталь, госпожа Станислава Шчепаник – руководитель городского совета Млынар и госпожа Мария Рогиньска - заместитель бурмистра.

Целью ответного визита  стало знакомство с муниципальным образованием  «Ладушкинский городской округ» и официальное подписание Декларации о намерениях, как продолжение действий, предпринятых на встрече в Млынарах в Республике Польша 4 декабря 2015. Во время нескольких часов визита делегация из Млынар имели возможность ознакомиться с функционированием местного самоуправления. Посетили недавно открывшийся пункт многофункционального обслуживания граждан, где жители могут решить большинство административных вопросов в рамках так называемого "единого окна". Также делегация  посетила хорошо оборудованный местный детский сад, среднюю школу и очень хорошо оборудованный реабилитационный центр "Новые горизонты" для пациентов с ограниченными  возможностями из Калининградской области, а также – для пациентов  из-за рубежа. Делегация также посетила компанию по производству пищевых продуктов "Агропродукт".

В городском  Доме культуры во второй половине дня в присутствии представителя Правительства Калининградской области Галины Максимчук, сотрудников органов государственной и муниципальной властей,  а также - жителей Ладушкина,  состоялась церемония официального подписания Декларации о намерениях между исполняющим обязанности главы администрации «Ладушкинского городского округа» господином Максимом Дорошевичем и бурмистром города и гмины Млынары господином Мареком Мишталем.

 

В Декларации стороны заявили о своей готовности заключить соглашение по укреплению связей и сотрудничества между Ладушкиным  и Млынарами в области экономического сотрудничества, культурных и туристических связей.

В документе также задекларировано развитие сотрудничества в области образования, культуры, спорта и образовательных проектов, обмен спортсменов, студентов и преподавателей, помощь в проведении научно-исследовательских стажировок и профессиональной подготовки. В ближайшее время стороны подпишут график мероприятий на 2016 год и приступят к его реализации.

GALERIA

Kalendarz
«
Październik 2020
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Aktualności
|
KORONAWIRUS
|
Rada Miejska
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Charakterystyka Gminy
|
Projekty
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Konsulatacje społeczne
|
Formularz kontaktowy