Dziś jest: niedziela 21 lipca 2019 Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
PLENDE A- A A+

Egzamin ósmoklasisty 2019

Błudowo, 11.02.2019r.

Szanowni Rodzice ósmoklasistów

Drodzy Uczniowie  

Przekazuję  Wam informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019:

- egzamin  odbędzie się  w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r.,

15 kwietnia 2019r.  – język polski - o godz. 9:00- (czas pisania 120 min. wydłużony do 180  min. dla uczniów z dostosowaniami );

16 kwietnia 2019r. – matematyka - o godz. 9:00- (czas pisania 100 min. wydłużony do 150  min. dla uczniów z dostosowaniami );

17 kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny -  o godz. 9:00-język angielski – ( czas pisania 90 min. wydłużony do 135  min. dla uczniów
z dostosowaniami);

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 15-17 kwietnia 2019r. –
14 czerwca 2019r. Szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 21 czerwca 2019r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 3,4,5 czerwca 2019r.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. od grudnia 2018 r. –arkusze próbne.

 

Z poważaniem

Anna Strzelecka dyrektor


 

 

 

O egzamnie znajdziecie Państwo informacje na stronie OKE w Łomży https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1340&Itemid=134

lub Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 Przekazuję Wam  wstępne informacje dotyczące egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasisty!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 15 kwietnia 2019r.- j.polski, godz. 9:00, 16 kwietnia 2019r.- matematyka, godz. 9:00, 17 kwietnia 2019r.- język obcy, godz. 9:00.

  1. Do 30 września 2018r. należy dokonać na piśmie wyboru języka obcego.
  2. Wyniki egzaminów będą znane 14 czerwca 2019r. a zaświadczenia zdający otrzymają 21 czerwca 2019r.
  3. Egzamin może być dostosowany do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a są to uczniowie:

- niesłyszący lub słabo słyszący (orzeczenie);

- niewidomi (orzeczenie);

- słabo widzący (orzeczenie);

- niepełnosprawni ruchowo (orzeczenie);

- z czasową niepełnosprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2018r.);

- z afazją (orzeczenie);

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (orzeczenie);

- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (orzeczenie);

- z przewlekłymi chorobami (orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2018r.);

- uczniowie chorzy lub niepełnosprawni czasowo (zaświadczenie wydane przez lekarza- zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października 2018r.);

- uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (na podstawie opinii PPP);

- uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (orzeczenie);

- uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie mający trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii PPP);

- cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka utrudnia zrozumienie tekstu na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej);

- W sytuacjach losowych, które wydarzą się po 15 października 2018r. zaświadczenia od lekarza mogą być złożone w późniejszym terminie.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminów dla powyższych uczniów, w zależności od rodzaju dysfunkcji może odbywać się poprzez:

- pisanie egzaminu przez uczniów o różnych dysfunkcjach w odrębnych salach;

- wydłużenie czasu na wykonanie zadań- z j. polskiego- do 60 minut, z matematyki- do 50 minut, z j. obcego- do 45 minut;

- pomoc nauczyciela wspomagającego;

- dostosowanie płyt CD do dysfunkcji np.: z dłuższymi przerwami;

- korzystanie z przyborów optycznych, którymi posługuje się uczeń na co dzień;

- dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy ;

- w zależności od dysfunkcji ucznia zaznaczanie odpowiedzi w arkuszu egzaminacyjnym bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi;

- umożliwienie korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę itp.

6. Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mieli zaproponowane dostosowania egzaminów, rodzice otrzymają na piśmie do 20 listopada 2018r.

7. Do 23 listopada 2018r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do kontaktu z wychowawcą lub dyrekcją szkoły tel. 222486386, e-mail lub osobiście.

 

Anna Strzelecka

Dyrektor

 

 

Kalendarz
«
Lipiec 2019
»
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Newsletter
Aktualności
|
Harmonogram wydarzeń gminnych
|
Invest In Młynary
|
Rada Miejska
|
Urząd Miasta i Gminy
|
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
|
Ośrodek Kultury
|
Przedszkole w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach
|
Szkoła Podstawowa w Błudowie
|
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach
|
Charakterystyka Gminy
|
Cmentarz Komunalny w Młynarach
|
Dotacje
|
Aktualne oferty pracy
|
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
|
Inwestycje gminne
|
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|
Organizacje pozarzadowe
|
Plany Odnowy Miejscowości
|
Sołectwa
|
Raport o stanie Gminy Młynary
|
Rolnictwo i leśnictwo
|
Turystyka
|
Wspólpraca zagraniczna
|
Formularz kontaktowy