Zaproszenie na Komisję Rady Miejskiej w Młynarach

 • 2021-11-17, 15:26
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Komisję Rady Miejskiej w Młynarach

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XXVII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 13 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia Komisji, które odbyło się 13 października 2021 r.
 4. Analiza działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Młynary oraz ich współpraca z administracją Gminy Młynary.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 -2041,
  3. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2021,
  4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
  5. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Młynarach
  6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
   w 2022 roku,
  7. ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Młynary,
  8. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary,
  9. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga
  10. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  11. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury odbędzie się bez obecności publiczności. Wstęp na Komisję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

materiały na komisję dostępne są pod następującym adresem https://esesja.pl/155332

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 527

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe