Informacja dotycząca terminu składania wniosków na "500+"

 • 2021-02-01, 11:30
 • administrator

K O M U N I K A T 500 +
OKRES ŚWIADCZENIOWY
OD DNIA 1 CZERWCA 2021 r. DO 31 MAJA 2022 r..

Aby uzyskać świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021, wnioski można składać:

 • od 1 lutego 2021 r., tylko w formie elektronicznej
  za pomocą systemu teleinformatycznego: utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny mrpips.gov pl,- [email protected] lub ePUAP. udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
   
 • od 1 kwietnia 2021 r. – do 30 czerwca 2021 r. drogą tradycyjną (papierową) i elektronicznie
  czyli osobiście w MGOPS Młynary lub za pośrednictwem poczty

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca

WAŻNE !!! Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r.  do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.  do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.  do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.  do 31 października 2021 r.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Komu przysługuje świadczenie 500 plus?
Z wnioskiem mogą wystąpić i mogą pobierać świadczenie:

 • matka lub ojciec dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • dyrektor domu pomocy społecznej.

Komu nie przysługuje świadczenie 500 plus?

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • dziecku przysługuje świadczenie o podobnym charakterze za granicą,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

Ważne! Nowo urodzone dzieci
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się odpowiednio od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka – oznacza to, że ś wiadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem.

W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Pozostałe informacje:

 

administrator

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe