Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • 2021-09-14, 11:06
  • UM Młynary

Młynary, dnia 14 września 2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/277/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 czerwca 2014 r. podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, tj. do dnia 05 października 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy, osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia 26 października 2021 r.

Osoby, o których mowa wyżej winny spełniać jeden z następujących warunków:

  • są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercami,
  • przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym wykazem udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu lub pod numerem tel. 55 618 22 44.

 

 W Y K A Z

Lp.

Oznaczenie  nieruchomości
wg katastru nieruch.

Opis nieruchomości 

Cena

1.

Gmina Młynary
Obręb Stare Monasterzysko
dz. nr 21 o pow. 5000 m2,
zabudowana budynkiem
wielolokalowym
KW Nr EL1B/00015363/0

- lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 54,74 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 25,16 m2

- udział 3027/10000 części w prawie własności dz. nr 21 i częściach wspólnych budynku

71 800,00 zł

 

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 477

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe