Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Młynarach

 • 2021-11-17, 15:30
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Młynarach

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13.10.2021 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 na terenie gminy Młynary.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i G/miny Młynary na lata 2021 -2041,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2021,
  3. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
  4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
  5. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Młynarach
  6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
   w 2022 roku,
  7. ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Młynary,
  8. ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Młynary,
  9. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga
  10. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  11. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

     Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Młynarach odbywać się będą bez obecności publiczności. Wstęp na Sesję mają wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Młynarach oraz pracownicy Urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

materiały na komisję dostępne są pod następującym adresem https://esesja.pl/155341https://esesja.pl/155341

Dorota Jurkowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe