KAMPANIA SPOŁECZNA BIAŁA WSTĄŻKA

  • 2021-12-06, 09:51
  • Alina Mikołajczyk
KAMPANIA SPOŁECZNA BIAŁA WSTĄŻKA
Kampania "Biała wstążka" to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn.

My skupiliśmy się w przedszkolu na tworzeniu pozytywnych relacji w grupie, dlatego w minionym tygodniu we wszystkich grupach odbyły się zajęcia dotyczące właściwego zachowania się nie tylko względem koleżanek, ale i kolegów. Dzieci rozmawiały o tym, jakimi cechami charakteryzuje się dobra koleżanka/ dobry kolega, jak można rozwiązywać konflikty bez stosowania przykrych słów i bicia, a także o mocy trzech magicznych słów: proszę, przepraszam i dziękuję. Przedszkolaki opisywały obrazki, na których przedstawione były różne sytuacje i dyskutowały, które z nich są właściwe, a które nie i dlaczego. Dzieci tworzyły plakaty i prace plastyczne ilustrujące białą wstążkę, a podkreśleniem sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formy agresji był biały ubiór.

Alina Mikołajczyk

Zdjęcia (13)

Podziel się:


Pozostałe