Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Młynarach

 • 2021-12-23, 09:17
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Młynarach

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 listopada 2021 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok:
  1. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040,
  2. odczytanie projektu Budżetu na 2022 r,
  3. odczytanie opinii komisji i wniosków radnych (opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, opinii Komisji Rewizyjnej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok, opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok),
  4. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  7. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na 2022-2040 rok,
  8. uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 -2041,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2021,
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  4. zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary
  5. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
  6. ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją zbiorową, której organizatorem jest Gmina Młynary,
  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem
   na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze
   użyteczności publicznej,
  8. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok,
  9. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2022 rok,
  10. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody. 
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/162759

Link do transmisji na żywo (youtube): https://www.youtube.com/watch?v=PF_PH1GW6O8 

 

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                 /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe