Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-02-23, 15:58
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19.01.2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2021 rok.
 9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Młynary.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 -2040,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2022,
  3. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 509 i 505 w m. Młynary”,
  4. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  5. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary,
  6. przyjęcia Programu Osłonowego Miasta i Gminy Młynary na 2022 r. „Korpus Wsparcia Seniorów w Młynarach",
  7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  8. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Młynary w 2022 roku,
  9. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/171105

Link do transmisji: https://youtu.be/guiUi-1CYtk 

https://www.youtube.com/watch?v=bIOsI7dLazQ  - 2 część

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1471

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe