Korzystne dla Gminy Młynary rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Młynary.

  • 2022-04-15, 08:47
  • Dorota Jurkowska
Korzystne dla Gminy Młynary rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Młynary.

13 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania wniesionego przez firmę Koma Olsztyn Sp. z o.o. (dotychczasowego odbiorcę odpadów komunalnych z gminy Młynary). Jest to korzystne dla Gminy Młynary rozwiązanie, bo pozwala utrzymać ceny za wywóz odpadów komunalnych na obecnym poziomie, czyli:

  • 24,00 za 1 mieszkańca i 23,00 w przypadku posiadania kompostownika,

Przypomnijmy, że w 24.11.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie na realizację zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka, która zawierała cenę 565 671,64 zł brutto oraz przez Koma Olsztyn, która zawierała cenę 757 796,00 zł brutto.  W dniu 23.12.2021 r. zatwierdzony został wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez PPHU „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka. Cena oferty pozwoliła na utrzymanie cen wywozu odpadów komunalnych na dotychczasowym poziomie dla nieruchomości zamieszkałych.

Firma KOMA Olsztyn Sp. z o.o. złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania na realizację powyższego zadania, co spowodowało, że gmina zmuszona została do powtórzenia czynności oceny ofert w prowadzonym wcześniej postępowaniu. W związku z tym w dniu 31.12.2021 roku w celu zapewnienia ciągłości usług odbioru odpadów komunalnych, została podpisana umowa z PPHU „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka na czas rozstrzygnięcia odwołania. W dniu 23 marca 2022 r. ponownie został zatwierdzony wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę PPHU „Copernicus” Sp. z o.o. z Fromborka. W dniu 28 marca 2022 roku KOMA OLSZTYN Sp. z o.o. ponownie wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszewie od powyższego rozstrzygnięcia. Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2022 r. oddaliła odwołanie wniesione przez firmę Koma Olsztyn Sp. z o.o., a tym samym Gmina Młynary zawarła umowę z PPHU „Copernicus” Sp. z o.o.  z Fromborka na okres 12 miesięcy.

                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

                                                                                                                Renata Wioletta Bednarczyk

 

Dorota Jurkowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe