Sesja Rady Miejskiej w Młynarach

 • 2022-04-20, 16:16
 • Dorota Jurkowska
Sesja Rady Miejskiej w Młynarach

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję XLIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się
27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
  30.03.2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury w Młynarach za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022 -2040.
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na rok 2022 r.
  3. tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary w wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XLI/282/2022 Rady Miejskiej Młynary z dn. 19 stycznia 2022 w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów do Uchwały Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej Młynary z dn. 28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
  4. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniu
  5. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Gardyny-Leśniczówka celem zmiany, ustalenia rodzaju miejscowości.
  6. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Kobyliny celem zmiany, ustalenia rodzaju miejscowości.
  7. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Olszówki celem zmiany, ustalenia rodzaju miejscowości.
  8. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Sucha celem zmiany, ustalenia rodzaju miejscowości.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/179192

Łącze do sesji w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=x4GUfbjdb40  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe