Szkoła Podstawowa w Błudowie – sentymenty czy dobro dzieci i ekonomia?

  • 2022-05-09, 14:06
  • Dorota Jurkowska
Szkoła Podstawowa w Błudowie – sentymenty czy dobro dzieci i ekonomia?

 Szkoła Podstawowa w Błudowie – sentymenty czy dobro dzieci i ekonomia?

W związku z licznymi pytaniami odnośnie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błudowie oraz nieprawdziwymi informacjami krążącymi w przestrzeni publicznej na temat sytuacji tej szkoły przedstawiam Państwu zadawane mi pytania, jak również odpowiedzi:

  1. Pytanie: Czy Szkoła Podstawowa w Błudowie od września 2022 r. będzie funkcjonowała tak jak do tej pory?

Odpowiedź: Tak, będzie funkcjonowała.

  1. Pytanie: Ilu uczniów będzie uczęszczać do tej szkoły od września 2022 r.?

Odpowiedź: Według danych z 6 maja 2022 r. od września do szkoły tej będzie uczęszczało 44 uczniów, z czego w rozkładzie na poszczególne klasy wygląda to następująco:

Kl 1 – 2 dzieci

Kl 3 – 7 dzieci

Kl 4 – 9 dzieci

Kl 5 – 10 dzieci

Kl 7 – 8 dzieci

Kl 8 – 8 dzieci

Jak widać w szkole nie będzie klasy 2 i 6. Wszystkie dzieci z tych roczników uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Młynarach. Najbardziej liczna klasa to klasa 10 osobowa.

Do 1 klasy jeden rodzic zapisał dwie uczennice (siostry z jednej rodziny), dziewczynki mieszkają w Kurowie Braniewskim, a więc do szkoły w Błudowie będą dojeżdżać przez Młynary co znacznie wydłuży ich dojazd na lekcje i powrót do domu po zajęciach.

  1. Pytanie: Czy gmina badała funkcjonowanie tej szkoły pod względem ekonomicznym?

Odpowiedź: Tak.

W związku z tym, że do szkoły od września 2022 roku będzie uczęszczało 44 uczniów subwencja oświatowa (która w roku 2022 wyniosła około 12 000 na ucznia) tylko w nieznacznym stopniu pokryje funkcjonowanie szkoły. W 2022 roku koszt funkcjonowania szkoły to około 1 mln 500  tyś. Subwencja oświatowa, czyli dotacja Państwa to 528 tyś zł (44 uczniów x 12000 zł), pozostałą część, czyli ponad 1 mln musi ponieść gmina.

W tym miejscu należy dodać, że bez względu na ilość dzieci w klasie, nauczyciel uczący otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak inny nauczyciel prowadzący lekcje w klasie np. 25 osobowej. Jeżeli klasa w ciągu roku szkolnego zostanie rozwiązana, bo na przykład, rodzice stwierdzą, że ich dziecko źle funkcjonuje w klasie mało licznej (np. 2 – osobowej) i przepiszą dzieci do innej szkoły, wówczas gmina i tak musi zapewnić wynagrodzenie nauczycielom takiej rozwiązanej klasy do końca roku szkolnego.

Proszę Państwa, ktoś kiedyś zadał pytanie: dlaczego gmina otrzymuje tak niską subwencję oświatową na szkołę w Błudowie? – wyjaśniam: wysokość subwencji oświatowej czyli dotacji Państwa na funkcjonowanie szkół, uzależniona jest od liczby uczniów, nie od ilości klas. Jeśli klasa liczy 2 uczniów Państwo wypłaci subwencję w wysokości 24 tyś na cały rok funkcjonowania tej klasy, jeśli analogiczna klasa w innej szkole liczyć będzie 20 uczniów Państwo na funkcjonowanie takiej klasy wypłaci subwencję w wysokości 240 tyś zł. Koszt utrzymania jednej klasy, np. pierwszej (wynagrodzenia nauczycieli) wynosi około 90 tyś. zł.

  1. Pytanie: Jakie Pani burmistrz podjęła działania zmierzające do racjonalnego dysponowania finansami gminy w zakresie oświaty, tym bardziej, że gmina „dopłaca” także do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Młynarach?

Odpowiedź: Szanowni Państwo, wielokrotnie przedstawiałam analizy, które dowodzą, że w przypadku naszej gminy, przy takiej a nie innej demografii, najbardziej racjonalne i ekonomiczne byłoby istnienie jednej szkoły. Nie jest to moja zła wola, upór czy złośliwość. Po prostu takie są fakty. Jako Burmistrz mogę jedynie tłumaczyć i przekonywać rodziców dzieci ze Szkoły w Błudowie do racjonalnego i odpowiedzialnego podejścia. Wielokrotnie przeprowadzałam rozmowy z rodzicami dzieci, które rozpoczną naukę w pierwszej klasie. Tłumaczyłam nie tylko względy ekonomiczne, ale też, mając na względzie dobro dzieci, jak dzieci uczące się w klasie 2 osobowej mają później funkcjonować, radzić sobie w większej grupie, rozwiązywać problemy. Wcześniej czy później czeka te dzieci zmiana szkoły. Im szybciej zaczną kształtować właściwe postawy społeczne, których nauczyć się można właśnie poprzez funkcjonowanie w grupie, tym lepiej będą sobie radzić w późniejszym, dorosłym życiu.

Szkoła Podstawowa w Młynarach daje możliwość pełnego rozwoju społecznego uczących się tam uczniów. Uczniowie mogą uczyć się współpracy, zdrowej rywalizacji w obrębie klasy, ale także w grupach międzyklasowych. Klasy w tej szkole także nie są przepełnione (najliczniejsza klasa liczy 22 uczniów). Szkoła w Młynarach jest bardzo dobrze wyposażona, przede wszystkim posiada salę gimnastyczną, dzięki której uczniowie mogą prawidłowo rozwijać się fizycznie, doskonalić różnorodne dyscypliny sportowe, osiągać sukcesy na tym polu. Ponadto szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, posiada liczne specjalistyczne pracownie przedmiotowe: dwie pracownie językowe, pracownię komputerową, pracownię cyfrową wyposażoną w mobilny sprzęt komputerowy dla każdego ucznia, który może być wykorzystywany do nauczania przedmiotów innych niż informatyka, pracownię techniczną, pracownię przyrodniczą, pracownię sensoryczną. W szkole pracują nauczyciele różnych specjalizacji, którzy ciągle się rozwijają, kształcą, doskonalą swój warsztat pracy. Dzięki temu każdy uczeń otoczony jest bardzo dobrą opieką a szczególnie Ci uczniowie, którzy mają specjalne wymagania edukacyjne.

Niestety moje argumenty nie dotarły do jednego rodzica przyszłych pierwszoklasistów. W tej sytuacji w Szkole Podstawowej w Błudowie zostanie utworzona klasa 1, która będzie liczyła 2 uczennice z jednej rodziny, mieszkające w Kurowie Braniewskim i dojeżdżające do szkoły w Błudowie przez Młynary! Jeśli w trakcie roku szkolnego dojdzie do rozwiązania tej klasy, wówczas gmina będzie zmuszona zapewnić wypłatę wynagrodzenia (ok. 90 tyś zł) do końca roku szkolnego dla nauczyciela tejże klasy, nawet wówczas, gdy nie będzie wykonywał pracy.

Proszę Państwa, chciałabym podkreślić to co wszyscy widzimy i czujemy we własnych portfelach - nastały dla nas wszystkich bardzo ciężkie czasy. Wszyscy i na wszystkim musimy oszczędzać. Rozumiem przywiązanie rodziców i dzieci do szkoły w Błudowie, ale rozumiem też niepokój i pretensje mieszkańców, którzy pytają o drobne remonty dróg gminnych, przepustów, wykaszanie rowów. Prawdopodobnie niejednokrotnie będziemy zmuszeni wybierać: czy zrezygnować z naprawy dróg czy ponieść koszty utrzymania Szkoły w Błudowie? Przecież, pomimo drastycznego wzrostu cen prądu, opalu itp., nie zostawimy szkoły bez mediów, ciepła i obsługi… W tej sytuacji często jednak nie będzie nas stać na załatanie jakiejś dziury w drodze…

Renata Wioletta Bednarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1214

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe