Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-06-08, 14:39
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XLV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27.04.2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2021 r., debata nad raportem oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2021 r.
 8. Wykonanie budżetu za 2021 r.:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok,
  3. dyskusja nad sprawozdaniem,
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok,
  5. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok wraz z opinią,
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022-2040,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  3. ustanowienia pomnika przyrody,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary,
  5. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody,
  6. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  7. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  8. obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Młynary.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/186692

Adres do obrad: https://www.youtube.com/watch?v=7xmClpq6ZYo                                     

adres do obrad nr 2: https://youtu.be/X-S4cVnkR8c        

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1239

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe