KONSULTACJE DLA RODZICÓW

  • 2022-09-18, 22:12
  • Alina Mikołajczyk
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Przepisy ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla rodziców.

W związku z powyższym zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich rodziców, którzy chcą porozmawiać z nauczycielkami na temat: rozwoju swojego dziecka, jego zachowania w grupie rówieśników, mocnych i słabych stron czy też ewentualnych form wsparcia w przypadku trudności wychowawczych. Mimo wyznaczenia konkretnych godzin konsultacji, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z wybraną osobą.

Poniedziałek:

Mikołajczyk Alina 8:00 - 9:00

Dietrych Magda 7:00 - 7:30

Wardzyńska Elżbieta 8:00 - 8:30

Wtorek:

Czyż Katarzyna 15:00 - 16:00

Kubecka Sylwia 07:30 - 8:00

Kwarta Magdalena 13:00 - 14:00

Szatkowska Arletta 11:00 - 12:00

Środa:

Byk Małgorzata 15:00 - 15:20

Darmofał-Niska Karolina 10:30 - 11:30

Dietrych Magda 7:00 - 7:30

Kubecka Sylwia 07:30 - 8:00

Stando Anna 9:00 - 10:00

Czwartek:

Byk Małgorzata 15:00 - 15:20

Frąckiewicz Agata 11:30 - 12:30

Piątek:

Byk Małgorzata 15:00 - 15:20

Wardzyńska Elżbieta 8:00 - 8:30

Alina Mikołajczyk

Liczba wyświetleń: 172

Podziel się:


Pozostałe