Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-10-12, 15:53
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XLVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 19 października 2022 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14.09.2022 r. oraz z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26.09.2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022-2040,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  3. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary,
  4. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2023,
  5. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/288/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  6. określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  7. opłaty targowej,
  8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej  prowadzonych przez Gminę Młynary,ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Młynary,
  9. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję Rady Miejskiej dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/202184

Obrady on-line pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=r6Kxh8jnC3o

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

                                                                                              /-/ Karol Jóźwiak

 

 

                                                                                                                                                                                         

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 605

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe