Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła a deklaracja śmieciowa

  • 2022-10-19, 08:44
  • UM Młynary
Dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła a deklaracja śmieciowa

W nawiązaniu do wielu pytań zadawanych przez Mieszkańców Naszej Gminy informujemy o powiązaniu obowiązku zgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących pod wybranym adresem w deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ilością osób wymienionych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz we wniosku o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Gminy są zobowiązane do starannej weryfikacji składanych wniosków, a co za tym idzie sprawdzamy zgodność przekazanych przez Państwa danych o ilości zamieszkujących osób pod danym adresem.

Zgodnie z art. 6m pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297 z późn. zm. ) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z powyższym każdą zmianę w ilości Mieszkańców należy niezwłocznie zgłosić zmieniając deklarację śmieciową.

Osoby, które tego obowiązku nie spełniły zostaną wezwane do złożenia wyjaśnień.

Jednocześnie informujemy, że jeśli ustalimy, że ktoś nie dopełnił obowiązku i nie złożył owej deklaracji może zostać wezwany do opłacenia należności za okres od powstania obowiązku wnoszenia opłat.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 610

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe