Gmina Młynary jest na finiszu 2 projektów finansowanych ze środków europejskich.

  • 2022-11-17, 12:15
  • Dorota Jurkowska
Gmina Młynary jest na finiszu 2 projektów finansowanych ze środków europejskich.

Z końcem 2022 roku zakończeniu ulegają 2 projekty Gminy Młynary, na które wcześniej uzyskano dofinasowanie ze środków europejskich. Obydwa projekty uzyskały dofinansowanie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych. 

Pierwszy z projektów miał na celu ochronę dziedzictwa historycznego, a jednym z jego działań była budowa parku miniatur wraz ze sceną plenerową z elementem stanowiącym odwzorowanie koła młyńskiego, stanowiącego do dziś herb Gminy Młynary. W nowopowstałym parku wykonano także m.in. nowe chodniki z płyt granitowych oraz kruszonego bazaltu, ławki, oświetlenie, a także miniatury przedstawiające historyczne obiekty wiatraków i młynów, w tym Młyn Wodny w Młynarach, Młyn Wodny w Ciechanowie, wiatrak Wdzydze Kiszewskie oraz miniaturę pomnika przyrody Dębu w mieście Ladushkin.

Drugi z projektów dotyczył gospodarki wodno-ściekowej, a w ramach jednego z zaplanowanych działań wykonano dokumentację techniczną modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młynarach. Aktualnie prowadzona jest modernizacja stacji w ramach środków pozyskanych z innych środków krajowych.

Oprócz inwestycji w obydwu projektach elementami obligatoryjnymi były tzw. działania „miękkie”, o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, finansowane są w ramach budżetu projektu. Każdy z projektów musi być zakończony uroczystą konferencją, na której podsumowane i zaprezentowane zostaną osiągnięte efekty i rezultaty. Pierwsza z tych konferencji odbyła się 11 listopada 2022 r. po koncercie z okazji Święta Niepodległości. Organizacja kolejnej konferencji planowana jest w grudniu 2022 r. Oprócz tego zaplanowany został jeszcze koncert promocyjny, a także seminaria w zakresie ochrony środowiska, na które zaproszenie zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Projektu, zaproszeni goście wspierający realizacje projektów, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, Radni, Sołtysi oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych. Liczba uczestników tych wydarzeń jest wskaźnikiem produktu obligatoryjnym do osiągnięcia w realizowanych projektach.

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

                                                                                                Renata Wioletta Bednarczyk

Ta publikacja została stworzona ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. 

Za jej treść odpowiada wyłącznie Gmina Młynary i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 1270

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe