Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-11-23, 11:03
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zwołuję XLVIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 30 listopada 2022 r. (środa) o godz.  1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19.10.2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku,
  5. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów 41/100 w nieruchomości położonej w Młynarach przy ul. Dworcowej 25, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych,
  7. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
  8. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
  9. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  10. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/208455

Obrady pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=b9N_-8b7Z_k 

                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 628

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe