KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

  • 2022-11-29, 23:26
  • Alina Mikołajczyk
KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"
„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

My w swoich działaniach skupiłyśmy się jednak na tym, aby pokazać dzieciom, jak radzić sobie za złością, która często staje się przyczyną agresywnych zachowań. Przedszkolaki rozmawiały  m.in. o tym, jak można rozwiązywać konflikty bez stosowania przykrych słów i bicia, a także o mocy trzech magicznych słów: proszęprzepraszam i dziękuję. Dzieci opisywały obrazki, na których przedstawione były różne sytuacje i dyskutowały, które z nich są właściwe, a które nie i dlaczego. Podsumowaniem dyskusji było stworzenie plakatów ilustrujących białą wstążkę, a podkreśleniem sprzeciwu wobec jakiejkolwiek formy przemocy - biały ubiór.

Alina Mikołajczyk

Zdjęcia (8)


Liczba wyświetleń: 165

Podziel się:


Pozostałe