Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2022-12-21, 15:16
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję L zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 listopada 2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok:
  1. odczytanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039,
  2. odczytanie projektu Budżetu na 2023 r,
  3. odczytanie opinii komisji i wniosków radnych (opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, opinii Komisji Rewizyjnej do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok, opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok),
  4. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039 oraz projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  7. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na 2023-2039 rok,
  8. uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2022-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok,
  3. zamiaru likwidacji szkoły w Błudowie,
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
  6. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
  7. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok,
  8. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2023 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 12. Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/214466
 13. Dostęp on-line pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=e12yz0tmG_g

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                     /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 540

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe