Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-01-11, 11:42
 • Dorota Jurkowska
Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 18 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 grudnia 2022 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 20223-2039,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę nr XLI/280/2022 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  5. określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Materiały na Sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/218237

Sesja on-line: https://youtu.be/LLmCYLyCW1M 

      Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                      /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 617

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe