Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-02-22, 17:22
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 1 marca 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 stycznia 2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Młynary za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2022 rok.
 9. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Młynary.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:
   1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 20223-2039,
   2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
   3. udzielenia Gminie Miasto Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
   4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
   5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Młynarach, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych,
   6. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw Gminy Młynary,
   7. ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary,
   8. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości na terenie gminy Młynary.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/224566

Link do sesji:      https://www.youtube.com/watch?v=71gtZ3iVVAQ 

          Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                   /-/Karol Jóźwiak

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 110

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe