Intensywne deszcze nie oszczędzają dróg gruntowych.

  • 2023-02-22, 20:49
  • Dorota Jurkowska
Intensywne deszcze nie oszczędzają dróg gruntowych.

Zadaniem własnym gminy jest dbałość o drogi gminne. Celem naszych działań jest zapewnienie bezpiecznej i wygodnej komunikacji. Drogi w Gminie Młynary w zdecydowanej większości to drogi gruntowe i szutrowe, wymagające ciągłych prac naprawczych i konserwacyjnych. Na naszym terenie mamy około 85 km dróg gminnych publicznych oraz 85 km dróg gminnych wewnętrznych.

Rokrocznie gmina na realizację tych zadań ponosi następujące koszty:

  • w 2020 r – 294 672,59 zł.
  • w 2021 r – 157 741,03 zł
  • w 2022 r – 342 293,30 zł.

Koszty te należy skalkulować przy założeniu, że godzina pracy sprzętu drogowego to koszt od 150,00 do 200,00 zł brutto w zależności od rodzaju wynajętego sprzętu, a średnia cena tony kruszywa to koszt od 100,00 do 150,00 zł. brutto w zależności od frakcji i rodzaju kruszywa. Łatwo przeliczyć, ile km dróg jesteśmy w stanie wyremontować za środki, które posiadamy w budżecie.

W okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym, a także przy wzmożonych opadach śniegu i deszczu drogi te są szczególnie narażone na uszkodzenia wywołane naturalnym użytkowaniem. W ostatnich 72 godzinach na terenie naszej gminy spadło ok 25l wody na każdy metr kwadratowy gruntu, co spowodowało miejscowe podtopienia pól, dróg i mostów. W takich przypadkach stan dróg zależy w dużej mierze od urządzeń wodnych tj. rowów odprowadzających wody opadowe z pól. Zgodnie z Art. 188 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych należy do właścicieli danych gruntów (rolników, Lasów Państwowych, Gminy, Wód Polskich, osób fizycznych) i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Nawet krótkotrwałe zalania drogi szczególnie gruntowej ma na nią katastrofalny wpływ.

Dodatkowym utrudnieniem w należytym utrzymaniu jej stanu są maszyny rolnicze, coraz większe i cięższe, które przy złych warunkach pogodowych rozjeżdżają drogę, tworząc koleiny. Artykuł 415 kodeksu cywilnego zobowiązuje do naprawienia szkody każdego, kto w wyniku swojego działania lub zaniechania wyrządził taką szkodę. Dbanie o wspólne dobro, to nie tylko obowiązek każdego użytkownika drogi, ale również kultura jazdy.

W ostatnich czterech latach przeprowadziliśmy wiele prac w kierunku poprawy jakości dróg gminnych. Prowadzone były działania na uszkodzonych nawierzchniach dróg w poszczególnych sołectwach. Prace obejmowały profilowanie mechaniczne nawierzchni polegające na spulchnieniu oraz wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi
z uzupełnieniem nierówności kruszywem oraz nadanie jezdni prawidłowych spadków, zagęszczenie remontowanej nawierzchni walcem statycznym samojezdnym. Technologia remontu dostosowywana była to potrzeb danej drogi.

Każdego roku prace remontowe przeprowadzane są przynajmniej dwukrotnie: wiosną i jesienią, zaś bieżące remonty w razie potrzeb. Prace zawsze poprzedzane są objazdem dróg oraz oceną ich stanu nawierzchni, poboczy, rowów i zakrzaczeń, a także konsultacjami z mieszkańcami. W pierwszej kolejności realizowane są prace na drogach publicznych, w dalszej kolejności na drogach gminnych wewnętrznych, prowadzących do dużych skupisk ludzkich. Prowadzenie prac na drogach zawsze uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wspólnie tworzymy naszą „Małą Ojczyznę” i powinnyśmy okazać sobie wzajemnie więcej zrozumienia i życzliwości.

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

                                                                                                    Renata Wioletta Bednarczyk

 

 

 

 

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 194

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe