Informacja o możliwości składania zgłoszeń do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

  • 2023-02-24, 14:03
  • UM Młynary

Młynary, dnia 24.02.2023 r.

 

 

Informacja o możliwości składania zgłoszeń do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Uchwałą Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Odbudowy Zabytków umożliwiający pozyskanie dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku mogą ubiegać się za pośrednictwem Gmin o dofinansowanie na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zakresem określonym w art. 77 ustawy o ochronie zabytków (Dz.U.2022.840) obejmujące:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

W związku z powyższym informuję, że uprawnieni właściciele obiektów, o których mowa powyżej mogą złożyć propozycję projektu do realizacji w ramach ww. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku obiektów położonych na terenie Gminy Młynary, informację taką należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2023 r. 

 

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji (w tym określenie uprawnionych podmiotów) znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce „Dokumenty”:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

 

 

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 345

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe