Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenu gminy Młynary

  • 2023-03-01, 16:49
  • UM Młynary
Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenu gminy Młynary

Dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary

Na podstawie uchwały nr XXV/157/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że do dnia 17 marca 2023 r. będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w ramach zadań dotyczących usuwania azbestu polegających na:

  1. Demontażu i zabezpieczeniu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
  2. Transporcie odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  3. Unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

UWAGA! DOTACJI NIE PODLEGA ZAKUP I MONTAŻ NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów robót wykonanych przed datą podpisania umowy o dofinansowanie oraz związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. O dofinansowanie mogą starać się podmioty które planują w 2023 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy Młynary.

Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest w zależności od ostatecznego kosztu utylizacji, wynikającego z umowy podpisanej z odbiorcą odpadów. Gmina Młynary zastrzega, że wysokość udzielonej dotacji może ulec zmianie i znana będzie po wyłonieniu ostatecznego odbiorcy odpadów.

Zgodnie z § 6 ww. uchwały gmina dokona wyboru wykonawcy zadania.

Aby zweryfikować potrzeby w zakresie ilości inwestycji związanych z usuwaniem azbestu, prosimy wszystkie zainteresowane osoby o złożenie na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu wniosku o udzielenie dotacji celowej na inwestycje z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest w terminie do dnia 17 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (sekretariat). Druki formularzy można pobrać w Urzędzie oraz na stronach internetowych:

- www.mlynary.pl w zakładce „GMINA” / „DOTACJE”,

- www.bip.mlynary.pl w zakładce „TABICA OGŁOSZEŃ”

 Do wniosku należy także dołączyć:

  1. Mapę z naniesioną lokalizacją wyrobów przeznaczonych do usunięcia,
  2. Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,
  3. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację zadania (jeżeli dotyczy).

Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach.

UM Młynary

Liczba wyświetleń: 528

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe