EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

  • 2023-03-07, 11:51
  • Alina Mikołajczyk
EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY
Święto to obchodzone jest 6 marca i z tego względu wczoraj odbyły się we wszystkich grupach przedszkolnych zajęcia logorytmiczne.

Logorytmika to połączenie terapii logopedycznej z rytmiką, dzięki czemu oddziałowuje na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Jej kluczowym elementem jest rytm, którego akompaniamentem jest słowo. 

Zajęcia logorytmiczne przygotowała dla dzieci p. Karolina Wasiluk, która prowadzi w naszym przedszkolu zarówno zajęcia logopedyczne, jak i gimnastykę korekcyjną. W czasie zajęć z p. Karoliną dzieci wykonywały ćwiczenia usprawniające język i wargi, powtarzały wierszyki i wcześniej usłyszane dźwięki oraz rozwijały sprawność ruchową podczas zabaw.

Dzień Logopedy ma na celu nie tylko uhonorowanie wszystkich pracujących nad dykcją, wymową i poprawnym wysławianiem się, ale ma także uświadomić rodzicom, że prawidłowo rozwinięta mowa jest podstawą opanowania umiejętności czytania i pisania oraz jak ważna jest wczesna konsultacja i terapia u specjalisty.

Alina Mikołajczyk

Zdjęcia (12)


Liczba wyświetleń: 715

Podziel się:


Pozostałe