Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-03-22, 16:44
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 01.03.2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach za 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania za działalności Ośrodka Kultury w Młynarach za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach za 2022 rok.
 10. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Młynary.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 20223-2039,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. częściowego zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod linkiem: https://esesja.pl/229650

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=lKySVbt4n7Y

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                         /-/Karol Jóźwiak

 

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 117

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe