Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

 • 2023-04-19, 14:50
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji BRGOiK.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że przedsesyjne XLIII posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury w Młynarach odbędzie się 29 marca 2022 r. (środa) o godz. 14 00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII posiedzenia Komisji, które odbyło się 29 marca 2023 r.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2039,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie, 
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga,
  5. zmieniająca uchwałę uchwała Nr LI/353/2023 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Młynarach.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/233332

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu,

Rozwoju Gospodarczego Oświaty i Kultury

/-/ inż. Regina Chabros-Dusza

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 549

Podziel się:


Pozostałe