Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla.

  • 2023-05-08, 15:23
  • Piotr Jurkowski

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.), w związku  z zakończeniem  w dniu 30 kwietnia  2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego  na obszarze Gminy Młynary, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że od dnia 9 maja 2023 r., Gmina Młynary rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie  do dnia 31 lipca 2023 r., zarówno dla mieszkańców gminy Młynary jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej, szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 25520 kg, w tym:
• groszek – 14540 kg
• orzech – 10980 kg

       Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych, są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową, lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego sprzedaż końcową.
Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 2000 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy, do sprzedaży końcowej nie stosuje  się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, określonego w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

 Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29  (pokój nr  14), do dnia 30 czerwca 2023 r. lub do czasu sprzedania całości posiadanego węgla. Wniosek złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Załączniki:

  1. Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego.
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w sąsiedniej gminie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

(-) mgr Renata Wioletta Bednarczyk

 

 

Piotr Jurkowski

Liczba wyświetleń: 298

Podziel się:


Pozostałe