Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

  • 2023-05-11, 14:38
  • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 1500 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:
    1. zmieniającej uchwałę nr LIV/370/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/235930

Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach

/-/ Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 477

Podziel się:


Pozostałe