Komunikat - Ćwiczenia

  • 2023-05-16, 13:51
  • Dorota Jurkowska
Komunikat - Ćwiczenia

Szanowni Mieszkańcy,

w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-23 prowadzonych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP, w dniach 18-19 maja 2023 r. możliwe jest uruchomienie syren alarmowych, ostrzegających ludność przed atakiem z powietrza. Mieszkańcy Gminy mogą usłyszeć modulowany, trzyminutowy, ciągły dźwięk - ogłoszenie alarmu, następnie dźwięk ciągły, również trzyminutowy- odwołanie alarmu.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa.

                                                                                                                      Zarządzanie Kryzysowe

                                                                                                                            UMiG Młynary

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 841

Podziel się:


Pozostałe