Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

 • 2023-05-24, 16:48
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LVI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach, która odbędzie się 31 maja 2023 r. (środa) o godz. 15:00 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26.04.2023 r. oraz przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 19.05.2023 r.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski sołtysów.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji współpracy Miasta i Gminy Młynary z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2023-2036,
  2. zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok,
  3. zmieniająca uchwałę Nr XL/265/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ojcowa Wola – cmentarz,
  5. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach”.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Materiały na sesję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/238477

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=M3apebqKej8

       Przewodniczący

          Rady Miejskiej w Młynarach

                                  /-/Karol Jóźwiak

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 513

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe