Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 • 2023-05-31, 13:04
 • Dorota Jurkowska
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że XXIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 15 30 w Ośrodku Kultury w Młynarach.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 30 marca 2023 r.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia komunalnego jednostki oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Młynarach wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 5. Kontrola realizacji Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok,
  w szczególności budżetu programu,
 6. Kontrola realizacji modernizacji pawilonu sportowego.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Materiały na komisję dostępne są pod adresem: https://esesja.pl/239463

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Agnieszka Kościelska

Dorota Jurkowska

Liczba wyświetleń: 471

Podziel się:


Pozostałe